Ορίστηκαν οι ημερομηνίες για την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Απριλίου στους δικαιούχους, όπως επίσης και η πληρωμή των επιδομάτων.

Αναλυτικά:

Ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ, το  ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών), το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ, το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και  το  ΕΤΑΤ θα καταβάλουν τις συντάξεις την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ οι  συντάξεις των αασφάλιστων υπερηλίκων.

Το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και  το Δημόσιο

  • Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 αναμένεται να πληρώσουν το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ο ΟΤΕ και το Δημόσιο τις κύριες και οι επικουρικές συντάξεις στους ασφαλισμένους των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.
  • Την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 θα καταβάλουν  το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ο ΟΤΕ και το Δημόσιο τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις στους  ασφαλισμένους  των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Τα υπόλοιπα Ταμεία

Τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να καταβάλουν τις συντάξεις του Απριλίου 2023 ως εξής:

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα  δοθούν όπως στο Δημόσιο, δηλαδή ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό ΑΜΚΑ, στις 29 και 30 Μαρτίου.

Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα  πληρώσουν τις συντάξεις όπως στο Δημόσιο, δηλαδή ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό ΑΜΚΑ, στις 29 και 30 Μαρτίου.

Το επίδομα προσωπικής διαφοράς

Μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2023 θα καταβληθεί εφάπαξ το επίδομα προσωπικής διαφοράς σε 1 εκατομμύριο συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α που δεν πήραν αύξηση 7,75 % μηνός Ιανουαρίου ή έλαβαν μικρότερη από 7% , όπως αυτό προκύπτει από το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Επίσης επισημαίνεται πως 200 ευρώ/250 ευρώ /300 ευρώ θα είναι τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι του επιδόματος.

Μένουν εκτός 100.000 συνταξιούχοι 

Δεν καλύπτονται περίπου 100.000 συνταξιούχοι που είχαν υψηλά εισοδήματα (πάνω από 1.600 ευρώ μηνιαίως ή πάνω από 1.100 ευρώ μηνιαίως, αλλά με αύξηση άνω του 3,5%), και επωφελήθηκαν σημαντικά από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Υπενθυμίζεται πως το πολυνομοσχέδιο αυτό  αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Δεκεμβρίου 2022.
  • Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ανέρχεται:

α) για συνταξιούχο του e-Ε.Φ.Κ.Α., στον οποίο καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Μαρτίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού έως και 1.100 ευρώ:

  • σε 300 ευρώ, εφόσον το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Μαρτίου 2023 είναι ίσο με ή μικρότερο από το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Δεκεμβρίου 2022,
  • σε 250 ευρώ, εφόσον το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Μαρτίου 2023 είναι κατά ποσοστό από 0,01% έως και 3,49% μεγαλύτερο από το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Δεκεμβρίου 2022,
  • σε 200 ευρώ, εφόσον το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Μαρτίου 2023 είναι κατά ποσοστό από 3,5% έως και 6,99% μεγαλύτερο από το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Δεκεμβρίου 2022.

β) για συνταξιούχο του e-Ε.Φ.Κ.Α., στον οποίο καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Μαρτίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού από 1.100,01 ευρώ έως και 1.600 ευρώ:

  • σε 250 ευρώ, εφόσον το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Μαρτίου 2023 είναι ίσο με ή μικρότερο από το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Δεκεμβρίου 2022,
  • σε 200 ευρώ, εφόσον το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Μαρτίου 2023 είναι κατά ποσοστό από 0,01% έως και 3,49% μεγαλύτερο από το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Δεκεμβρίου 2022.

Το επίδομα αυτό είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα,
δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-Ε.Φ.Κ.Α