Στέλλα Κυριακίδου: Πρόταση για υποχρεωτική διατροφική επισήμανση στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας στην ΕΕ έως το τέλος του 2022

Τα προβλήματα που προκαλεί σε δεκάδες ελληνικά τρόφιμα το σύστημα διατροφικής σήμανσης Νutriscore, έφερε ενώπιον της Κομισιόν η ευρωβουλευτής της ΝΔ-ΕΛΚ, Μαρία Σπυράκη, ζητώντας τη λήψη μέτρων για να διορθωθούν στρεβλώσεις που αφορούν τη διατροφική αξία σημαντικών προϊόντων της μεσογειακής διατροφής, όπως είναι το ελαιόλαδο και το μέλι.

Απαντώντας στην κ. Σπυράκη η Επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου τόνισε ότι :«Η Επιτροπή θα εκπονήσει πρόταση για εναρμονισμένη υποχρεωτική διατροφική επισήμανση στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας σε επίπεδο ΕΕ έως το τέλος του 2022» αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι υπάρχουν περιθώρια σοβαρών αλλαγών στο σύστημα διατροφικής
επισήμανσης.
Το σύστημα Νutriscore το οποίο βασίζεται σε αλγόριθμο, εμφανίζει σήμανση στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας των τροφίμων με στόχο να καταταγούν τα συσκευασμένα τρόφιμα, ανάλογα με τη διατροφική τους αξία.

Το Nutriscore μέχρι στιγμής δεν είναι ούτε υποχρεωτικό, ούτε συνολικά εναρμονισμένο στο σύνολο της ΕΕ. Ωστόσο το συγκεκριμένο σύστημα εφαρμόζεται σε ευρεία κλίμακα σε πολλές χώρες. Εφαρμόζεται στο Βέλγιο, εθελοντικά στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στην Πορτογαλία, στη Δανία και στο Λουξεμβούργο, ενώ το εφαρμόζουν και οι μεγάλοι «παίκτες» της αγοράς των τροφίμων, όπως είναι η Νestle και η Danone.

Σύμφωνα με το Nutriscore, θεσπίζεται η θετική και η αρνητική βαθμολογία που παίρνει ένα τρόφιμο, αφαιρούνται οι αρνητικοί από τους θετικούς βαθμούς και με βάση τον αλγόριθμο του συστήματος το τρόφιμο κατατάσσεται από το Α έως το Ε με την ανάλογη σήμανση και συγχρόνως με το ανάλογο χρώμα. Λόγω των ελλιπών κριτηρίων στον αλγόριθμο συχνά παρατηρείται το γεγονός να λαμβάνουν χαμηλή βαθμολογία προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά προβλήματα η Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου, στην απάντηση της στην κ. Σπυράκη υπογράμμισε ότι στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) γίνεται συστηματική δουλειά για την επιλογή θρεπτικών ουσιών και άλλων μη θρεπτικών συστατικών των τροφίμων για την κατάρτιση προφίλ θρεπτικών συστατικών.

Οι επιστημονικές συμβουλές της EFSA ,σύμφωνα με την Επίτροπο, θα τροφοδοτήσουν τις εργασίες της Επιτροπής σχετικά με την εναρμονισμένη διατροφική επισήμανση στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας.