Δραματική μείωση των συντάξεων από τη μία μεριά και αύξηση των δαπανών για τις αμοιβές και τα επιδόματα που παρέχει το Δημόσιο  από την άλλη.  Αυτό είναι το “μείγμα” της πολιτικής την οποία θα ακολουθήσει η κυβέρνηση στο πεδίο των δημοσίων δαπανών, όπως προκύπτει από το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Πολιτικής για την περίοδο 2018 -2022.

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες για τις συντάξεις θα μειωθούν κατά 3,1  δισ. ευρώ. Αντίθετα, οι δαπάνες για τις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων (εργαζόμενοι στη Γενική Κυβέρνηση)  θα αυξηθούν κατά 1,1 δισ. ευρώ.

Επίσης οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές θα αυξηθούν 1,1 δισ. ευρώ.

– Βασικός μοχλός για τη μείωση των δαπανών για τις συντάξεις θα είναι η εφαρμογή της περικοπής έως 18% επί του καταβαλλόμενου ποσού τους μέσω του περιορισμού της “προσωπικής διαφοράς” που θα προκύψει μετά τον επανϋπολογισμού τους.

– Η  αύξηση των δαπανών για τις αμοιβές των εργαζομένων στη Γενική Κυβέρνηση, οφείλεται στο ότι θα είναι περισσότερες  από τις μέχρι πρότινος προβλεπόμενες οι προσλήψεις , αλλά και στην  αύξηση των εργοδοτικών εισφορών  για τους δημοσίους υπαλλήλους.

– Οι κοινωνικές παροχές θα αυξηθούν λόγω, κυρίως του νέου επιδόματος στέγασης.

Μείωση δαπανών για συντάξεις

Πιο συγκεκριμένα, οι  δαπάνες για τις συντάξεις θα  πέσουν στα 26,757 δισ. ευρώ το 2022 έναντι 29,873 δισ. ευρώ φέτος. Μ΄ άλλα λόγια, θα μειωθούν  κατά 3,1 δισ. ευρώ ή 10%.

Η μείωση αυτή θα προέλθει από τον περιορισμό της “προσωπικής διαφοράς” στις συντάξεις οι οποίες μετά τον επανϋπολογισμό τους βάσει των διατάξεων Κατρούγκαλου, θα πέσουν σε επίπεδο κάτω από εκείνο που βρισκόταν κατά τη 12η Μαΐου 2016. Σε κάθε περίπτωση η σχετική μείωση δεν θα ξεπεράσει το 18%.

Το ίδιο θα ισχύσει και για τις επικουρικές. Παράλληλα, δεν θα δοθεί καμία ονομαστική αύξηση σε όλες τις κύριες συντάξεις την περίοδο 2018 -2021 με βάση την εξέλιξη του πληθωρισμού και του ΑΕΠ.

Δημόσιο 

Επίσης, μεγάλη θα είναι η αύξηση των δαπανών για μισθούς και εισφορές των Δημοσίων υπαλλήλων, καθώς θα φτάσουν τα 18,195 δισ. ευρώ το 2021 και τα 18,278 δισ. ευρώ το 2022 έναντι 17,095 δισ. ευρώ φέτος.

Μάλιστα, στο προηγούμενο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα το οποίο πέρασε η κυβέρνηση, σχετικές δαπάνες προβλεπόταν να φτάσουν το 2021 μόλις στα 17,330 δισ. ευρώ.  Έτσι θα αυξηθούν κατά 6,4%.

Μ΄ άλλα λόγια, οι σχετικές προβλέψεις αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω κατά 865 εκατ. ευρώ. Υπέρβαση, όμως, των προβλέψεων αποτυπώνεται και φέτος. Ενώ  αρχικά προβλέπονταν δαπάνες ύψους 16,674 δις. ευρώ, αναμένεται να φτάσουν τα 17,095 δισ. ευρώ, έναντι 16,227 δισ. ευρώ πέρσι.

Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ 2017 -2018 οι δαπάνες για αμοιβές στο Δημόσιο αυξήθηκαν κατά 868 εκατ. ευρώ ή 5% έναντι αρχικής πρόβλεψης για αύξηση 421 εκατ. ευρώ ή 2,5%.  Ο πρώτος λόγος για την προς τα άνω αναθεώρηση των προβλέψεων για τις μισθολογικές δαπάνες του Δημοσίου είναι η προς τα άνω αναθεώρηση των προβλέψεων για τις προσλήψεις. Συγκεκριμένα, το νέο Μεσοπρόθεσμο προβλέπει  44.174 αποχωρήσεις –συνταξιοδοτήσεις και  42.521  νέες προσλήψεις μονίμου προσωπικού την περίοδο 2018 –  2022.

Αντίθετα το προηγούμενο Μεσοπρόθεσμο προέβλεπε 54.895 αποχωρήσεις –συνταξιοδοτήσεις και  νέες προσλήψεις 39.818 το 2017 -2021. Επίσης, έως το 2021 θα συνεχισθεί η σταδιακή , χρόνο με το χρόνο, αύξηση των εργοδοτικών εισφορών του Δημοσίου ώστε να φτάσει το 13,33%.

Κοινωνικά επιδόματα

Όσον αφορά την αύξηση των δαπανών για κοινωνικές παροχές οφείλεται στα κοινωνικά αντι-μέτρα τα οποία (πχ επίδομα στέγασης –ενοικίου) θα εφαρμοσθούν το 2019 μαζί με τις περικοπές των συντάξεων.

Συνολικά, οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές (πλην συντάξεων και παροχών σε είδος) θα φτάσουν το 2022 τα 6,182 δισ. ευρώ  έναντι 5,014 δισ. ευρώ φέτος. Η αύξηση αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος διαχειρίζεται κατά βάση τα αμιγώς κρατικά επιχορηγούμενα επιδόματα. Μ΄ άλλα λόγια, η αύξηση θα ανέλθει στο 18,8%.

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές (οικογενειακά επιδόματα, αναπηρικά επιδόματα) θα αυξηθεί στα 1,9 δισ. ευρώ έναντι 1,095 δισ. ευρώ.

ΠΗΓΗ CAPITAL.GR