Μνημόνιο συνεργασίας ΙΜΕΤ-Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΓΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 

Ο διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ

Ευάγγελος Μπεκιάρης

 

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, ο κύριος ελληνικός ερευνητικός φορέας στον τομέα των Μεταφορών, κι από τους σημαντικότερους και πλέον αναγνωρισμένους πανευρωπαϊκά, εποπτευόμενος  από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσω στοχευμένων δράσεων και συνεργασιών δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης, στην προσπάθεια της Ελλάδας να βγει από την κρίση.

Η πρόσφατη υπογραφή Μνημονίου  Συνεργασίας με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Το Μνημόνιο συνυπογράφουν ο διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ Ευάγγελος Μπεκιάρης και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.  Στόχος του Μνημονίου είναι η ενδυνάμωση της αναπτυξιακής προοπτικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Τουρισμού, της Ναυτιλίας, του Εμπορίου και του Πολιτισμού.

Η τεχνογνωσία του ΙΜΕΤ στους παραπάνω τομείς είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ειδικότερα σε θέματα λειτουργίας, οργάνωσης, προγραμματισμού, οικονομικής ανάλυσης και διαχείρισης συστημάτων μεταφορών, παροχής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγει το Ινστιτούτο, το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ στηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη και προωθεί ισχυρές συνεργασίες με τους φορείς του εμπορίου και της βιομηχανίας, του τουρισμού και της Ναυτιλίας. Η στενότερη συνεργασία με τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει τα θεμέλια ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού, που περιλαμβάνει κοινές δράσεις σε θέματα:

  • Ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας των μεταφορικών και τουριστικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέσω παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και ερευνητικών δράσεων.
  • Ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας μέσω παροχής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στελεχών όλων των συναφών κλάδων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε αντικείμενα  σχετικά με Μεταφορές και Τουρισμό.
  • Υποστήριξης της συμμετοχής της Περιφέρειας και φορέων της,  στην έρευνα και την καινοτομία (συμμετοχή σε εθνικά και κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα).
  • Συμβουλευτικής υποστήριξης για την εισαγωγή έξυπνων υποδομών, υπηρεσιών και λύσεων στον τομέα των μεταφορών και του Τουρισμού.

Όπως επισημαίνει ο διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ Ευάγγελος Μπεκιάρης, με την  υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ σηματοδοτεί τον ενεργό παρεμβατικό του ρόλο ως επιστημονικού φορέα με ισχυρή δυναμική και αποτελεσματική στρατηγική συνεργατική δράση στην κατεύθυνση της συνέργειας των τομέων Μεταφορών και Τουρισμού, αλλά και με πανεθνική εμβέλεια.