Αρχίζει η προσμέτρηση των “τριετιών” από την 1η Ιανουαρίου 2024 και αφορά όλων των ειδών τις προσαυξήσεις της προϋπηρεσίας, δηλαδή 3ετιες στον κατώτατο (ή 5ετίες ή άλλες κλίμακες), σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα το οποίο εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας αμέσως μετά την σχετική εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ.

Με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6/2012 είχαν ανασταλεί και άρα δεν έτρεχαν και δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω του 10%.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του Υπ. Εργασίας, από την 1η Ιανουαρίου 2024 (σ.σ. ανεξάρτητα από το αν φέτος πέσει η ανεργία κάτω από 10% σε ετήσια βάση, όπως επισημαίνουν κύκλοι του Υπ. Εργασίας στο Capital.gr) θα ισχύσουν τα εξής:

Α. Για όσους εισήλθαν στην αγορά εργασίας μετά την 14/2/2012 θα αρχίσουν να χτίζουν το δικαίωμα επιδόματος  για πρώτη φορά.

Άρα, ένας εργαζόμενος που σήμερα αμείβεται με τον κατώτατο από 1η Ιανουαρίου 2024 θα τρέχει ο χρόνος του και  θα δικαιούται αναλόγως την προϋπηρεσία του 10% ανά τριετία.

Δηλαδή 780 ευρώ για 0 ως 3 χρόνια,  858 ευρώ  3 έως 6 χρόνια, 936 ευρώ 6 έως 9, 1014 ευρώ με πάνω από 9 έτη και ούτω καθεξής.

Β. Για αυτούς που είχαν προσληφθεί πριν την 14η Φεβρουαρίου 2012

1) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 2 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1/1/24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση τριετίας την 1/1/25 με αύξηση 10% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780×0,1=858)

2) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 5 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 2ης τριετίας ενεργοποιείται 1/1/24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εξαετίας την 1/1/25 με αύξηση 20% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780×0,2=936)

3) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 8 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εννιαετίας την 1.1.25 με αύξηση 30% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780×0,3=1014)

Σε περίπτωση συλλογικών συμβάσεων, τα παραπάνω όρια προσαρμόζονται ανάλογα με τον ισχύοντα σε επίπεδο βασικού μισθού και κλίμακας προσαυξήσεων.

Σε περίπτωση επίσης  που οι εργαζόμενοι έχουν ήδη δει αυξήσεις στους μισθούς ενδιαμέσως από το 2012 έως το 2023, και υπερβαίνουν τα σημερινά ισχύοντα είτε στον κατώτατο είτε σε αυτά που ορίζονται στις Συλλογικές Συμβάσεις  τότε  συμψηφίζονται με τα καταβαλλόμενα .

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος “Εργάνη” ο μέσος μισθός στη χώρα μας είναι 1190 ευρώ, δηλαδή 52% πάνω από τον κατώτατο.

Σημειώνεται ότι το διάστημα μεταξύ 14.2.2012 έως 31.12.2023 δεν θα υπάρχει αξίωση για αναδρομικές αναζητήσεις διαφόρων επιδομάτων ή πρόσθετων παροχών.