Αναβάθμιση δεξιοτήτων και ευέλικτη μάθηση για άνεργους με χαμηλά προσόντα, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

……………………………………………………………….

Νέο πρόγραμμα για την προώθηση της ευέλικτης μάθησης για ενηλίκους, που διαθέτουν χαμηλά προσόντα, προϋπολογισμού 378.000 ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συντονιστής του προγράμματος, με τίτλο “REFLEX”, θα είναι ο ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε – ΓΣΕΕ) και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ).

Στόχος του διετούς προγράμματος, που βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές Ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, είναι η συστηματική ανάπτυξη της ευέλικτης μάθησης και της αναβάθμισης δεξιοτήτων ενηλίκων 30-44 ετών στις περιφέρειες τις Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας.  Ο σχεδιασμός του έγινε με σκοπό την ποιοτική ανταπόκριση στην ανάγκη για αποτελεσματικές μαθησιακές διαδρομές ενηλίκων με χαμηλά προσόντα και η διευκόλυνση της ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, με το πρόγραμμα θα αναπτύσσονται επαγγελματικά προφίλ σύμφωνα με την τοπική ζήτηση, θα διαμορφώνονται σπονδυλωτά προγράμματα κατάρτισης, τόσο για τις βασικές, όσο και για τις επαγγελματικές δεξιότητες και θα παρέχεται εξατομικευμένη προσφορά μάθησης, βασισμένη σε  αξιολόγηση δεξιοτήτων, λαμβάνοντας ως σημείο εκκίνησης το τρέχον επίπεδο δεξιοτήτων του καταρτιζόμενου.

Το “REFLEX” προτρέπει τους εθνικούς φορείς να αυξήσουν τις ευκαιρίες για ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη ευέλικτων διαδρομών επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επιδίωξη αποτελεί η ανάπτυξη της σχετικής εθνικής πολιτικής κατάρτισης ενηλίκων αυτής της κατηγορίας, η οποία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμα στάδια.

Επιχορήγηση για στήσιμο νέων επιχειρήσεων

Ως το τέλος Ιανουαρίου ο ΟΑΕΔ αναμένεται να εγκρίνει ένα νέο  πρόγραμμα επιχορήγησης της επιχειρηματικότητας με έως 17.000 ευρώ για ανέργους ηλικίας 18-29 ετών. Το πρόγραμμα, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, θα απευθύνεται σε 2.500 ανέργους που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και θα υλοποιηθεί σε 5 στάδια.

Το πρώτο στάδιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή έως το τέλος Ιανουαρίου με τη δημοσιοποίηση της πρώτης πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ. Εκτιμάται πως 5.000 νέοι άνεργοι θα κληθούν να υποβάλουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Θα ακολουθήσουν στάδια σεμιναρίων με στόχο την επιμόρφωση και εν συνεχεία την αξιολόγηση των προτάσεων, coaching των δυνητικών ωφελουμένων και στη συνέχεια δεύτερη πρόσκληση για υποβολή συγκεκριμένων αυτή τη φορά επιχειρηματικών σχεδίων προς επιδότηση.

Στο 5ο και τελευταίο στάδιο της αξιολόγησης και έναρξης επιχορήγησης, το οποίο υπολογίζεται να ξεκινήσει εντός του ερχόμενου Σεπτεμβρίου, θα περάσουν εντέλει 2.500 ωφελούμενοι, οι οποίοι θα αρχίσουν να επιδοτούνται για να στήσουν την επιχείρησή τους.

Εντός του επόμενου διαστήματος αναμένεται να ενεργοποιηθεί και πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την απασχόληση 2.000 ανέργων ηλικίας από 55 έως 67 ετών. Το ποσό επιχορήγησης είναι το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελουμένου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ τον μήνα.

Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα μήνες, κατόπιν αίτησης που θα υποβάλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 12μηνου απασχόλησης. Υπενθυμίζεται πως εντός του Φεβρουαρίου πρέπει να αναμένεται –εκτός απροόπτου– και η προκήρυξη του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για 36.500 ανέργους.