Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΜΕΤ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Η έναρξη της δεύτερης φάσης του έργου REFORM – “Integrated REgional action plan For innovative, sustainable and lOw caRbon Mobility” («Ολοκληρωμένο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για Καινοτόμα, Βιώσιμη και Περιβαλλοντικά Φιλική Κινητικότητα») του Προγράμματος Interreg Europe, πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση, στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ευρωπαϊκό έργο REFORM υλοποιεί για λογαριασμό της Περιφέρειας το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης με στόχο την προώθηση πολιτικών για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

 Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απ. Τζιτζικώστας, και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, προχώρησαν στην από κοινού υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με στόχο:

α) τη συγκρότηση ενός μηχανισμού υποστήριξης όλων των Δήμων της ΠΚΜ για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, με τη μορφή ενός «Κέντρου Υποστήριξης ΣΒΑΚ»

β) την ανταλλαγή δεδομένων κυκλοφορίας μεταξύ του Κέντρου διαχείρισης φωτεινής σηματοδότησης της ΠΚΜ και του ζωντανού εργαστήριου (livinglab) παρακολούθησης έξυπνης κινητικότητας του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ.

 

Α. Τζιτζικώστας: Μέσο δικτύωσης και ενημέρωσης

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απ. Τζιτζικώστας, «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αξιοποιεί στην πράξη την πολύτιμη εμπειρία και γνώση που αποκτά από τη συμμετοχή της ως εταίρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Στόχος μας παραμένει να παρέχουμε τα πιο σύγχρονα εργαλεία και εφόδια στους εμπλεκόμενους φορείς.

Ως Περιφέρεια στο σχέδιο δράσης που συντάξαμε, στοχεύουμε να συντονίσουμε και να συνδράμουμε στην προσπάθεια των Δήμων μας, για την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Το μνημόνιο συνεργασίας, αποτελεί το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή. Ο μηχανισμός υποστήριξης είναι ένα σημαντικό και συστηματικό μέσο δικτύωσης, ενημέρωσης και ανάδειξης των επιτευγμάτων όλων των εμπλεκομένων φορέων.»

 

Ε. Μπεκιάρης: Βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών

Όπως δήλωσε ο διευθυντής του ΙΜΕΤ, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σηματοδοτεί την διάθεση της υψηλής τεχνογνωσίας του ΙΜΕΤ, μέσω της Περιφέρειας, στους Δήμους της ΠΚΜ για τη σύνταξη και αναβάθμιση των Σχεδίων Αστικής Κινητικότητας που τους αφορούν, αλλά και στους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους”.

Το Κέντρο Υποστήριξης ΣΒΑΚ, μια συνεργασία για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στην Κεντρική Μακεδονία, της ΠΚΜ και του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, είναι επισκέψιμο στον ιστότοπο: http://www.keyp-svak-rcm.imet.gr/.

Το σχέδιο δράσης της ΠΚΜ στο πλαίσιο του έργου REFORM, επιλέχθηκε από το Ιnterreg Europe Platform για να παρουσιαστεί στην ετήσια εκδήλωση Europe Let’s Cooperate event στις 10 Απριλίου στις Βρυξέλλες.

ΠΗΓΗ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ