Χωροθέτηση θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο δήμο Θέρμης

Ο δήμος Θέρμης περιλαμβάνεται μεταξύ των 252 δήμων οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για τη χωροθέτηση περισσοτέρων από 10.000 σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Μάλιστα, η πρόταση του δήμου κατατέθηκε ήδη από τις 23 Νοεμβρίου, πρώτη μέρα κατά την οποία άνοιξε η σχετική πρόσκληση. Η συνολική δημόσια δαπάνη η οποία θα διατεθεί στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης προεκτιμάται σε 5.500.000 ευρώ για τα έτη 2020-2022.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση η οποία έχει υποβληθεί στο Πράσινο Ταμείο στο κατ’ αρχήν Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του δήμου Θέρμης προβλέπεται να γίνει η χωροθέτηση κατ’ ελάχιστο 54 σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο). Ωστόσο, ο ακριβής αριθμός των θέσεων στάθμευσης Η/Ο, των  σημείων επαναφόρτισης, αλλά και των φορτιστών Η/Ο θα αποτελέσει αντικείμενο εργασιών του ΣΦΗΟ του δήμου Θέρμης.

Στο πλαίσιο αυτό θα ληφθούν υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής παρέμβασης, αλλά και οι προγραμματικοί και στρατηγικοί στόχοι του δήμου όπως περιγράφονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου κ.ο.κ.

Σύμφωνα με τον κατ’ αρχήν σχεδιασμό, όπως περιγράφεται στην πρόταση την οποία υπέβαλλε ο δήμος Θέρμης, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο προβλέπεται μεταξύ άλλων σε ελεγχόμενους από το δήμο χώρους στάθμευσης και δημοτικούς χώρους στάθμευσης, ώστε να προβλέπεται υποχρεωτικά η χωροθέτηση ενός κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ανά χίλιους κατοίκους, σε τερματικούς σταθμούς και επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, σε χώρους στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων, οχημάτων τροφοδοσίας κ.ο.κ.

Επίσης προβλέπεται χωροθέτηση αντίστοιχων θέσεων σε κεντρικές πλατείες και γενικά στις εμπορικές περιοχές του δήμου, για ηλεκτρικά ποδήλατα και μοτοποδήλατα, σε πιάτσες ΤΑΞΙ, σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, σε δημοτικές εγκαταστάσεις, σε τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου δημοτικών ή αστικών συγκοινωνιών κ.λπ.