Οι κομμώτριες, οι αισθητικοί και οι λογίστριες συγκαταλέγονται στα επαγγέλματα που μπορεί να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Occupational & Environmental Medicine».

Επίσης, όσοι εργάζονται στις πωλήσεις, το λιανικό εμπόριο, την ένδυση και τις κατασκευές διατρέχουν δυνητικό κίνδυνο, λόγω της σωρευτικής έκθεσης σε παράγοντες, όπως το ταλκ και η αμμωνία, τα προωθητικά αέρια, η βενζίνη και οι λευκαντικές ουσίες.

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τον εργασιακό χώρο, μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο, αλλά σχετικά λίγες μελέτες έχουν αξιολογήσει τους επαγγελματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, όπως αναφέρουν οι ερευνητές.

Οι ερευνητές, από τα Πανεπιστήμια του Μόντρεαλ στον Καναδά και του Παρισιού Παρί-Σακλαί, μελέτησαν συμμετέχουσες στην έρευνα, ηλικίας 18-79 ετών, οι οποίες είχαν απευθυνθεί σε επτά νοσοκομεία του Μόντρεαλ στον Καναδά μεταξύ 2010 και 2016, αφού είχαν διαγνωστεί με επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών.

Συνολικά, 491 από τις γυναίκες αυτές αντιστοιχήθηκαν ως προς την ηλικία και τον τόπο διαμονής με 897 γυναίκες που δεν είχαν καρκίνο των ωοθηκών. Από όλες τις συμμετέχουσες συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με το κοινωνικό και δημογραφικό υπόβαθρο, το ιατρικό ιστορικό, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, το αναπαραγωγικό ιστορικό, το βάρος και το ύψος, παράγοντες σχετικούς με τον τρόπο ζωής και το ιστορικό απασχόλησης. Επίσης, οι συμμετέχουσες ανέφεραν το χρονικό διάστημα απασχόλησης, τις ώρες εργασίες και τα κύρια καθήκοντα που εκτελούσαν.Α

Αυξημένοι κίνδυνοι άνω του 40% μέχρι και 85 %

Η αθροιστική διάρκεια απασχόλησης σε ένα κλάδο ή θέση εργασίας κατηγοριοποιήθηκε ως μηδενική, λιγότερο από δέκα έτη και δέκα ή περισσότερα έτη. Όπως διαπιστώθηκε, η εργασία για δέκα ή περισσότερα χρόνια στην κομμωτική, την αισθητική και συναφή επαγγέλματα σχετιζόταν με τριπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών, ενώ η απασχόληση για δέκα ή περισσότερα χρόνια στη λογιστική σχετιζόταν με διπλασιασμό του κινδύνου και στις κατασκευές με σχεδόν τριπλασιασμό του κινδύνου.

Ομοίως, η μακροχρόνια εργασία στη βιομηχανία ένδυσης συσχετίστηκε με 85% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου, ενώ η εργασία στις πωλήσεις ή στο λιανικό εμπόριο συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο κατά 45% και 59%, αντίστοιχα.

Γενικά αυξημένοι κίνδυνοι άνω του 40% παρατηρήθηκαν για υψηλή έκθεση (οκτώ ή περισσότερων ετών) σε 18 διαφορετικούς παράγοντες, όπως ταλκ, αμμωνία, υπεροξείδιο του υδρογόνου, συνθετικές ίνες, πολυεστερικές ίνες, οργανικές βαφές και χρωστικές ουσίες, κυτταρίνη, φορμαλδεΰδη, προωθητικά αέρια, χημικές ουσίες που υπάρχουν στη βενζίνη και λευκαντικά.