Σημαντική αύξηση παρουσίασε η τουριστική κίνηση προς την Ευρώπη, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του 2017, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα της ΕΕ υπερβαίνει τις 3,2 δισεκατομμύρια. Η αύξηση είναι κατά 5,1% μεγαλύτερη σε σύγκριση με το 2016. Από το 2009 παρατηρείται σταθερή αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων στην ΕΕ, κυρίως λόγω της αύξησης των ταξιδιωτών από την Κίνα.

Το 2017, η Ισπανία (471 εκατ. νύχτες, +3,6% σε σύγκριση με το 2016) διατήρησε το προβάδισμά της, έναντι της Γαλλίας  (431 εκατ., +6,6%), της Ιταλίας  (425 εκατ., +5,4%) και της Γερμανίας (400 εκατ., +2,7%).

Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα το 2017 αυξήθηκε σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να παρατηρούνται στη Λετονία (+ 12,0%), την Σλοβενία (+ 11,3%) και την Κροατία (+10,6). Ακολουθούν η Πορτογαλία  (+ 8,0%), η Τσεχία (+ 7,7%) και η Κύπρος  (+ 7,3%).

Στην ΕΕ, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από μη κατοίκους αυξήθηκε γρηγορότερα (+ 6,9%) μεταξύ 2016 και 2017 από εκείνες των κατοίκων (+ 3,5%). Σχεδόν κάθε κράτος μέλος της ΕΕ κατέγραψε αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων από μη κατοίκους, με εξαίρεση την περίπτωση του Λουξεμβούργου (-0,6%, ισοδύναμο με 15.000 νύχτες).

Σε απόλυτους αριθμούς, η Ισπανία (307 εκατ. νύχτες ή το 19% του συνόλου των διανυκτερεύσεων από μη κατοίκους στην ΕΕ) κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό διανυκτερεύσεων μη κατοίκων σε τουριστικά καταλύματα.