Πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά είναι τα μπάζα σε ποσοστό έως 95%, ενώ από τη διαχείρισή τους προκύπτουν δευτερογενή προϊόντα όπως η άμμος, το χώμα, το χαλίκι και το θραυστό υλικό 3Α που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύτατα σε δημόσια έργα.

 

Ενώ, όμως, οι δυνατότητες διαχείρισης των υλικών αυτών είναι πολύ μεγάλες και η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία ορίζουν ότι το 70% των μπαζών θα πρέπει μέχρι το 2020 να οδηγείται στην ανακύκλωση, σήμερα στην Ελλάδα δεν ανακυκλώνεται ούτε το 20% των υλικών αυτών.
Σε μια προσπάθεια να αλλάξει η εικόνα αυτή, το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης για “μια Ελλάδα χωρίς μπάζα” έτσι ώστε πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις να γνωρίσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο τα μπάζα μετατρέπονται σε χρήσιμα υλικά, χωρίς να ρυπαίνουν το περιβάλλον και να προκαλούν κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιών ή πλημμυρών.

 

Η Άννα Μίχου προβαίνει σε ανακοινώσεις

“Μέσω του κατάλληλου εξοπλισμού για θραύση και κοσκίνισμα, τα μπάζα μετατρέπονται σε χρήσιμα υλικά” εξηγεί στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η Σύμβουλος Ανάπτυξης της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. Άννα Μίχου, με αφορμή το βραβείο που κέρδισε το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στην κατηγορία Στερεά και Αστικά Απόβλητα, στην 3η Διεθνή Έκθεση VerdeTec. Η ίδια διευκρινίζει ότι πριν από τη θραύση των μπαζών γίνεται μια διαλογή ώστε να απομακρυνθούν άλλα υλικά, τα οποία μπορεί να μην είναι μπάζα, αλλά αστικά απόβλητα που εναποτίθενται σε ανεξέλεγκτους χώρους απόθεσης, διάσπαρτους σε όλη την Ελλάδα.
Έτσι στην ανακύκλωση οδηγούνται, τελικά, διάφορα ρεύματα υλικών, όπως το σκυρόδεμα, οι πλάκες πεζοδρομίων και η άσφαλτος, το ρεύμα με ανάμικτα αξιοποιήσιμα απόβλητα χώματος, οπλισμένου σκυροδέματος και ασφάλτου, ρεύματα με ανάμικτα απόβλητα οπλισμένου και μη οπλισμένου σκυροδέματος και τούβλων και ρεύμα με ανάμικτα απόβλητα τοιχοποιίας που περιλαμβάνει κεραμικά, συσκευασίες δομικών υλικών, πλαστικά, χαρτί, χαρτόνια και ξύλο.

 

Παράγονται έως 10 προϊόντα

“Ανάλογα με τον τύπο και τον εξοπλισμό κάθε μονάδας που είναι συμβεβλημένη με κάποιο σύστημα ανακύκλωσης, μπορούν να παραχθούν από τρία έως 10 προϊόντα” τονίζει η κ. Μίχου και σημειώνει ότι με τη χρήση τέτοιου είδους υλικών σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα μπορεί, παράλληλα, να υπάρξει εξοικονόμηση στη χρήση πρωτογενών υλικών που εξορύσσονται από λατομεία.
Περιγράφοντας την διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται, αναφέρει ότι οι υπεύθυνοι για την παραγωγή μπαζών, ιδιώτες ή ανάδοχοι έργων, είναι υποχρεωμένοι να επιλαμβάνονται για τη μεταφορά τους σε κάποια αδειοδοτημένη μονάδα που συνεργάζεται με ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Το συνολικό κόστος διαχείρισης γι αυτούς υπολογίζεται από το κόστος μεταφοράς και το κόστος διαχείρισης μέσα στη μονάδα, που – ανάλογα με τον τύπο και την καθαρότητα του υλικού – ξεκινά από 1,33 ευρώ τον τόνο και φτάνει τα 29,54 ευρώ τον τόνο.
Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται απαραίτητη η ενημέρωση της κοινής γνώμης και η κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων προκειμένου τα μπάζα να μην καταλήγουν σε ρέματα, χωράφια, δάση και ελεύθερες εκτάσεις. “Στην Ελλάδα παράγονται ετησίως περισσότεροι από 5 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι ανεξέλεγκτης απόθεσης μπαζών. Στην ουσία έχουμε ξαναδημιουργήσει νέους ΧΑΔΑ, οι οποίοι μάλιστα προσελκύουν και αστικά απόβλητα” τονίζει.
Απέναντι στην κατάσταση αυτή, όπως λέει η κ. Μίχου,  η ΑΝΑΚΕΜ, ως το πρώτο και μοναδικό ως σήμερα, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης από όλα τα είδη ρευμάτων το οποίο αξιολογήθηκε με βάση τον νέο νόμο και πήρε έγκριση λειτουργίας για τα επόμενα έξι χρόνια, ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης για το θέμα. “Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ξεκινήσει καταγραφή των χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης μπαζών, με αυτοψίες αλλά και σε συνεργασία με φορείς και ευαισθητοποιημένους πολίτες. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει επίσης την επικοινωνία με την τοπική αυτοδιοίκηση ή το κεντρικό κράτος ώστε να αναληφθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε τη συντήρηση του φαινομένου” υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ