Πέντε εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι ορίστηκαν στο Δήμο Θεσσαλονίκης με αρμοδιότητες στους τομείς της καθαριότητας και γενικότερα της λειτουργίας της πόλης  με έργο συντονιστικό και συμπληρωματικό αυτού των αντιδημάρχων και των υπηρεσιακών παραγόντων.

Συγκεκριμένα με απόφασή του, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (πρόγραμμα Διαύγεια), την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ορίζει τους νέους Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά:

Ορίζει τους ακόλουθους  δημοτικούς συμβούλους ως Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Θεσσαλονίκης, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους:

  1. Νίκος Ζεϊμπέκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
  2. Δημήτρης Δαγκλής, Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Δημοτικής Αστυνομίας
  3. Βασίλης Μωϋσίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Πολιτικής Προστασίας
  4. Μαρία Καραγιάννη, Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων
  5. Στέλιος Λιακόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Εξυπηρέτησης του Δημότη και λειτουργίας των Κοινοτήτων

Το έργο των εντεταλμένων συμβούλων θεωρείται σημαντικό σε τομείς, όπου οι ανάγκες είναι μεγάλες και δεν μπορούν να καλυφθούν από τις υπάρχουσες υπηρεσιακές δομές.

Υπενθυμίζεται ότι  οι αναθέσεις αρμοδιοτήτων εντεταλμένων συμβούλων στους Δήμους  είναι αμισθί, και δεν προβλέπονται κάποια επιδόματα ή ειδικές αποζημιώσεις, εκτός και αν τα ίδια πρόσωπα έχουν παράλληλες θέσεις σε οργανισμούς και νομικά πρόσωπα του Δήμου.