Έξι επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν αρχικά έγγραφα με εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση της μαρίνας Καλαμαριάς (Αρετσού), με δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης για 35 χρόνια τουλάχιστον, όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

1. EMMA ALPHA HOLDING LTD

2. ΑΒΑΞ Α.Ε.

3. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

4. ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.

5. ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους στο διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού (φάση δεσμευτικών προσφορών).

Σημειώνεται ότι, η διαγωνιστική διαδικασία αφορά στην παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένων (υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και/ή της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας Καλαμαριάς, για περίοδο κατ’ ελάχιστο 35 ετών.

Η μαρίνα Καλαμαριάς βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, στη θέση «Αρετσού», εντός των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς και έχει δυνατότητες ελλιμενισμού άνω των 380 σκαφών, μήκους έως 50μ.

Η χερσαία επιφάνεια της μαρίνας καλύπτει έκταση της τάξεως των 78.000 τ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο η σημερινή διοίκηση του Δήμου Καλαμαριάς, όσο η αντιπολίτευση διαφώνησαν με το αρχικό σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ σε ότι αφορά στον συντελεστή δόμησης και στα θέματα περιβάλλοντος, αλλά μετά από συνάντηση στο Δημαρχείο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υπήρξε δέσμευση για αλλαγές στον σχεδιασμό.

Το αν θα τηρηθούν ή όχι είναι άλλο θέμα. Ωστόσο οι παρατάξεις και οι πολίτες της Καλαμαριάς παραμένουν σε ετοιμότητα για αντιδράσεις.