Ετήσιο Φόρουμ EPoSS – Ετήσιο Συνέδριο MNBS 2018

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟ ΙΜΕΤ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), κύριος ελληνικός ερευνητικός φορέας στον τομέα των Μεταφορών και από τους σημαντικότερους και πλέον αναγνωρισμένους πανευρωπαϊκά, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, φιλοξενεί:

  • Το Ετήσιο Φόρουμ και την Ετήσια Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας EPoSS (Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα Ολοκληρωμένων Έξυπνων Συστημάτων – www.smart-systems-integration.org ) στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2018 και
  • Το Ετήσιο Συνέδριο MNBS 2018 (Micro-Nano Bio-Systems, Μικρο-Nανο-Bιοσυστημάτων) υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG CNECT) στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2018

Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του ΕΚΕΤΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, παρουσία σημαντικών εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Έρευνας, της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και τοπικών φορέων. Η παρουσία εξεχουσών προσωπικοτήτων, σημαντικών επιστημονικών  παραγόντων από όλη την Ευρώπη, καθώς και η εξειδικευμένη θεματολογία στους τομείς νέων, προηγμένων τεχνολογιών και έξυπνων συστημάτων, καθιστούν τις εκδηλώσεις μοναδικές για την ελληνική επιστημονική κοινότητα αλλά και για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Φιλοξενώντας τις σημαντικές αυτές εκδηλώσεις, το ΙΜΕΤ έρχεται να ισχυροποιήσει το ρόλο του ως κύριος και συνεκτικός πόλος έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να αναδείξει τη θέση του ως ένας από τους καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη. Παράλληλα, επιδιώκει να καταδείξει την πρωτοπορία της έρευνας που πραγματοποιείται στον Ελλαδικό χώρο και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη στους παραπάνω τομείς, καθώς και στην ενσωμάτωση “Έξυπνων Τεχνολογιών”.

 

ΠΗΓΗ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΜΕΤ-ΕΚΕΤΑ