Συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με την COSMOTE
Ένα «παράθυρο» στον ψηφιακό κόσμο για άτομα άνω των 50 ετών άνοιξε ο Δήμος Θεσσαλονίκης
σε συνεργασία με την COSMOTE. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο
50+», το οποίο αφορά την εκπαίδευση μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων στη χρήση υπολογιστών,
αλλά και στην πρόσβαση και στη συμμετοχή τους στην ψηφιακή κοινωνία.
Οι δυνατότητες που προσφέρει το internet, η χρήση e-mail, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι
εφαρμογές όπως το Skype και άλλες που διευκολύνουν την καθημερινότητά μας, αποτελούν,
μεταξύ άλλων, το αντικείμενο των μαθημάτων που παραδίδονται στο κτήριο της Δημοτικής
Ενότητας Τριανδρίας (Ελευθερίας 24).
Το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει και θα λήξει τον Δεκέμβριο του 2018. Τα μαθήματα έχουν δίωρη
διάρκεια και παραδίδονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 10.30 – 20.00, σε
ολιγομελή τμήματα, ενώ συνολικά οι ώρες εκπαίδευσης για κάθε τμήμα ανέρχονται στις 20.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες, γνωριμία με το tablet
και το σύστημα android, γνωριμία με τις εφαρμογές και την εγκατάστασή τους, βασική χρήση του
ημερολογίου, του ρολογιού και των ειδοποιήσεων, λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής και της
βιντεοκάμερας, βιντεοσυνομιλίες μέσω skype, αναζήτηση στο internet (google, youtube, χάρτες),
χρήση σημειώσεων και e-mail, γνωριμία με το facebook κ.ά.
Με τη λήξη των μαθημάτων απονέμονται στους συμμετέχοντες αναμνηστικά διπλώματα στο
πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αξιολογήσουν τη
μαθητική τους εμπειρία συμπληρώνοντας ένα σύντομο online ερωτηματολόγιο, ώστε να εξαχθούν
συμπεράσματα για την πορεία του προγράμματος, τις ανάγκες των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας
στους τομείς της εκπαίδευσης γύρω από τις νέες τεχνολογίες, καθώς και για να εντοπιστούν πτυχές
της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ακολουθείται, οι οποίες χρήζουν βελτίωσης ή αναπροσαρμογής.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
καθημερινά, από τις 09.00 έως τις 21.00, με τον τηλεφωνικό αριθμό 210-6249300.
Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε το 2012, με τη συνδρομή της COSMOTE,
στρατηγικού συνεργάτη της «50και Ελλάς» και έχει μέχρι σήμερα προσελκύσει το ενδιαφέρον
περισσότερων από 7.000 ατόμων, άνω των 50 ετών. Για το 2018 η υλοποίησή του
πραγματοποιείται σε πέντε εκπαιδευτικά κέντρα, στους δήμους Αθηναίων, Αμαρουσίου, Πειραιά
και Θεσσαλονίκης.