Ελληνική τεχνολογία για σύστημα πρόληψης πολλαπλών ατυχημάτων αναπτύσσεται από το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και δύο ελληνικές επιχειρήσεις, στα πλαίσια του προγράμματος “Δρομέας”.

Όπως δήλωσε ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Αντιπρόεδρος του ΕΚΕΤΑ και Πρόεδρος
του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο), Δρ. Ε. Μπεκιάρης, η
τεχνολογία “βασίζεται στη χρήση drone και θα βοηθήσει ώστε στο μέλλον να
αποφεύγουμε σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους και όχι μόνο,  πολλαπλά οδικά
ατυχήματα, ενώ το εν λόγω έργο είναι σε πλήρη εξέλιξη”.

Το drone πετά πάνω από ένα αυτοκινητόδρομο, σε ύψος 400 μέτρων και μπορεί να
ελέγξει αν υπάρχει κάποιο σταματημένο όχημα, ατύχημα ή κάποιο ζώο. Στη συνέχεια
αποστέλλει τις πληροφορίες αξιοποιώντας την τεχνολογία 5G στο κέντρο διαχείρισης
κυκλοφορίας αλλά και σε αυτοκίνητα που είναι εφοδιασμένα με σύστημα τηλεματικής
λειτουργίας. Μέσα στα επόμενα χρόνια, και μέχρι το 2030, όλα τα αυτοκίνητα θα
μπορούν να ειδοποιηθούν, εφόσον διαθέτουν σύστημα τηλεματικής. Επίσης, μπορούν
πολλαπλά dronesνα επικοινωνούν μεταξύ τους.

Σήμερα το σύστημα βρίσκεται υπό δοκιμή στην Εγνατία Οδό. Η τεχνολογία είναι μικτή,
καθώς χρησιμοποιείται ένα drone της αγοράς, εφοδιασμένο με αισθητήρες και
λογισμικό ελληνικής τεχνολογίας, καθώς και για ένα drone που αναπτύσσουν ελληνικές
επιχειρήσεις μαζί με το ΑΠΘ, καθαρά ελληνικής τεχνολογίας.

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ (Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-ΝΠΙΔ), που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, είναι ο κύριος ερευνητικός φορέας στον τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα, κι από τους σημαντικότερους και πλέον αναγνωρισμένους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας πανευρωπαϊκά και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.