Ενδιαφέρον για επίσκεψη στο Αμαξοστάσιο της Πυλαίας ή αλλιώς το “Dépôt του μετρό“ το προσεχές Σαββατοκύριακο δείχνουν αρκετοί πολίτες, στο πλαίσιο του Open House Thessaloniki 2022, που επίσης θα έχουν την ευκαιρία να δουν και τον σταθμό της Παπάφη.

Σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τις λειτουργίες των σταθμών, αλλά και την σκοπιμότητα της επίσκεψης, από την Αττικό Μετρό ΑΕ έγιναν γνωστά τα εξής:

“Η διοργάνωση αυτή αποτελεί μοναδική ευκαιρία να προβληθεί σε ειδικούς και μη, το έργο των αρχιτεκτόνων της οι οποίοι εκτός από την δύσκολη άσκηση του σχεδιασμού φιλικών και λειτουργικών σταθμών και συνοδών εγκαταστάσεων που αποτελούν μέρη ενός εξαιρετικά περίπλοκου δικτύου, έχουν εκπαιδευτεί να συνεργάζονται με πλειάδα ειδικοτήτων μηχανικών και επιστημόνων, που ως σύνολο έχουν αποκτήσει μία τεράστια τεχνογνωσία και έχουν καλλιεργήσει δεξιότητες που τους επιτρέπουν να δίνουν άμεσες και ευέλικτες λύσεις στα απρόβλεπτα προβλήματα που εκ των πραγμάτων εμφανίζει ένα υπόγειο έργο.

Το κτίριο του Dépôt, όπως και ο Σταθμός Παπάφη μαρτυρούν το μέγεθος και την ποιότητα αυτού του έργου καθώς και την κατασκευαστική αρτιότητα την οποία η Αττικό Μετρό Α.Ε. απαιτεί και επιτυγχάνει από τους αναδόχους των έργων της.

Εδώ και λίγα χρόνια, στην συμβολή των οδών Ερυθρού Σταυρού 20-24 και Ποσειδώνος 40-60 στα όρια του Δήμου Πυλαίας, σε άμεση γειτνίαση με τον Δήμο Καλαμαριάς από τον οποίον χωρίζεται από την Περιφερειακή Τάφρο, ένα σύγχρονο, πολυσύνθετο και πολυμορφικό συγκρότημα αναδύθηκε δυναμικά από το υπόγειο δίκτυο και ενσωματώθηκε στον πολεοδομικό ορίζοντα της πόλης.

 

Πρόκειται για το  Dépôt του μετρό της Θεσσαλονίκης, το Αμαξοστάσιο Πυλαίας, μία εντυπωσιακή κτιριακή σύνθεση εμβαδού δομημένης επιφανείας 90.000 τ.μ., η οποία εμπεριέχει το σύνολο των λειτουργιών που απαιτούνται για την διαχείριση, την λειτουργία και την συντήρηση του υπερσύγχρονου συστήματος αυτόματης διακίνησης συρμών μετρό και ως εκ τούτου, μπορεί να χαρακτηρίζεται ως η «καρδιά του δικτύου».

Μετρό χωρίς οδηγό μέχρι τον Σταθμό Σιντριβάνι

Καθώς οι εργασίες στο μετρό Θεσσαλονίκης οδηγούν με ταχύτητα στην ολοκλήρωση του έργου της βασικής γραμμής στο τέλος του 2023 προκειμένου αυτό να μπει αμέσως σε εμπορική χρήση, στο dépôt ενεργοποιούνται όλες οι λειτουργίες που δικαιολογούν τον προηγούμενο χαρακτηρισμό, κι έτσι αυτό αποκτά τους ρυθμούς του και οδηγεί ήδη με επιτυχία, το μετρό χωρίς οδηγό μέχρι τον Σταθμό Σιντριβάνι, όπου καταλήγουν οι δοκιμαστικές διαδρομές των συρμών που έχουν παραδοθεί.

Ήδη, από τον περασμένο Αύγουστο, εκτός από τα ήδη  απασχολούμενα στο dépôt στελέχη του μηχανισμού της αναδόχου κοινοπραξίας που ολοκληρώνουν τις ελάχιστες υπολειπόμενες διαμορφώσεις, τις εγκαταστάσεις των μηχανημάτων και συστημάτων και πραγματοποιούν τις απαραίτητες δοκιμές και την κίνηση των συρμών, σε πτέρυγα του Κτιρίου 1 έχουν μεταφερθεί τα γραφεία Θεσσαλονίκης του κυρίου του έργου, της Αττικό Μετρό Α.Ε. Το dépôt έχει αποκτήσει ζωή και ρόλο.

Καθώς πρόκειται για έναν χώρο που καλείται να εξυπηρετήσει πολλαπλές λειτουργίες στις οποίες μελλοντικά θα προστεθούν και νέες ανάγκες λόγω των επεκτάσεων του μετρό, η λειτουργική επίλυση των σύνθετων απαιτήσεων υπήρξε η πρώτη βασική αρχή του επιλεγέντος σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής σύνθεσης.  Η ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών υπήρξε ασφαλώς η πρώτη προτεραιότητα πριν από κάθε σχεδιαστική σύλληψη.

 

Τελικά, το αποτέλεσμα του σχεδιασμού που εμπλουτίζει με αξιώσεις το απόθεμα δημοσίων κτιρίων στην πόλη της Θεσσαλονίκης, είναι αυτό μίας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας αρχιτεκτονικής σύνθεσης που έχει επιτύχει αφενός την εργονομική διάταξη γραφειακών και μηχανολογικών χώρων με απαιτήσεις βιομηχανικού design, στους οποίους κυριαρχούν οι εγκαταστάσεις συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, και αφετέρου την επίλυση δύστροπων και απαιτητικών ζητημάτων κυκλοφοριακών δικτύων.

Τα δίκτυα κίνησης οχημάτων

Οι λειτουργίες του συγκροτήματος οργανώνονται γύρω από ένα σύνθετο δίκτυο τροχιών, που τροφοδοτεί τις σήραγγες του συστήματος Μετρό Θεσσαλονίκης, ένα εσωτερικό ιδιωτικό οδικό δίκτυο κίνησης οχημάτων, που συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο των δρόμων και ένα ασφαλές σύστημα πεζής κυκλοφορίας εργαζομένων και επισκεπτών, με διακριτές και διαχωρισμένες πορείες πεζών.

Στην εγγενή περιπλοκότητα της σύνθεσης ήρθε να προστεθεί και η ιδιαιτερότητα της κατασκευής του εν λόγω συγκροτήματος, αυτή που του προσδίδει και μία μοναδικότητα, δηλαδή το γεγονός ότι η επίπεδη επιφάνεια του διαθέσιμου οικοπέδου των 50 στρεμμάτων) δεν επαρκούσε για να φιλοξενήσει σε πλήρη οριζόντια ανάπτυξη ενιαίας στάθμης, όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες συνεργείων και συντήρησης, εκτιμηθέντος εμβαδού 90.000 τ.μ., που αποτελεί τη συνήθη διεθνή πρακτική.

Ως εκ τούτου, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά διεθνώς η χωροθέτηση βασικών λειτουργιών αμαξοστασίου σε κτιριακές υποδομές που εδράζονται σε διαφορετικά υψόμετρα και συνδέονται σιδηροδρομικά μεταξύ τους με ανηφορικές διαδρομές, τροχιές και γέφυρες”.

Η χωρική οργάνωση του έργου

Για την χωρική οργάνωση του έργου έγινε αρχικώς εκσκαφή όλου του οικοπέδου ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η υψομετρική διαφορά των 15 μέτρων μεταξύ της στάθμης τροχιάς των εισερχόμενων από το δίκτυο συρμών και το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.

Διαμορφώθηκαν διαφορετικά επίπεδα μέσω διαδοχικών αναβαθμών στον περιβάλλοντα χώρο, και οργανώθηκαν οι κύριες υποστηρικτικές λειτουργίες σε δύο κυρίαρχα κτιριακά συγκροτήματα γύρω από τις χαράξεις των οδεύσεων των συρμών:

–             το Συγκρότημα των Εγκαταστάσεων Συντήρησης και γραφειακών χώρων (Complex 1) και

–             το Συγκρότημα Σταβλισμού/Εναπόθεσης των συρμών, στο οποίο στεγάζεται και το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) και γραφειακοί χώροι (Complex 2).

Τα δυο κύρια κτιριακά συγκροτήματα εκτός από σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο που τα περιβάλλει, συνδέθηκαν μεταξύ τους με μεταλλική πεζογέφυρα που εξυπηρετεί την ασφαλή κίνηση των εργαζομένων.

Ο ελεύθερος υπαίθριος χώρος αντιμετωπίσθηκε γλυπτικά, με αναβαθμούς και φυτεύσεις, που υποστηρίζονται από επιμελημένης μορφής ανεπίχριστα τοιχεία σκυροδέματος, ιδιαίτερης μορφολόγησης.

Ταυτοχρόνως οι θεάσεις προς τον εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο του συγκροτήματος, τις κινήσεις των συρμών, αλλά και οι οπτικές φυγές προς τον πολεοδομικό ορίζοντα της Θεσσαλονίκης είναι κυρίαρχες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Το Dépôt του μετρό (το ίδιο και ο Σταθμός Παπάφη) θα είναι επισκέψιμος το Σαββατοκύριακο από τις 10.00 μέχρι τις 15.00.

Σύμφωνα με τους κανόνες των διοργανωτών,  δεν γίνονται κρατήσεις, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους ενώ  συνιστάται στους επισκέπτες να προσέρχονται εγκαίρως στα κτίρια που θέλουν να επισκεφθούν, καθώς δεν πραγματοποιούνται ξεναγήσεις μετά τη λήξη του ωραρίου, οπότε αν υπάρχει αναμονή ενδέχεται να μην καταφέρουν να παρακολουθήσουν την ξενάγηση, χωρίς να αποκλείεται η παράταση για όσους θα περιμένουν στην ουρά.

Επίσης, για την περιήγησή τους στις εγκαταστάσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ καθώς πρόκειται για χώρους με ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφαλείας αφού αφενός μέχρι την παράδοσή τους οι χώροι διατηρούν τον εργοταξιακό χαρακτηρισμό τους και αφετέρου τυχόν παρέκκλιση από τις προκαθορισμένες οδεύσεις μπορεί να οδηγήσει σε περιοχή που ηλεκτροδοτείται με ρεύμα τάσης 750 Volts, οι επισκέπτες θα πρέπει να ακολουθούν αποκλειστικά τις προδιαγεγραμμένες διαδρομές. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες θα παρακαλούνται να απομακρυνθούν.

Οι φωτογραφήσεις και η λήψη video θα είναι ελεύθερες