Στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού και με  δεδομένο ότι οι Υπηρεσίες μας λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό, η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις.

Κατόπιν τούτου, η εξυπηρέτηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν τα Τμήματα Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου, Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης θα πραγματοποιείται όπως κατωτέρω:

Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης

Η κατάθεση αιτήσεων προς τις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης που αφορούν ενστάσεις, παράπονα, καταγγελίες κ.ά. (εξαιρούνται οι Ληξιαρχικές & Δημοτολογικές Πράξεις) θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δ/νση: [email protected] To Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης θα αποστέλλει άμεσα στον αιτούντα τον αρ. πρωτοκόλλου της αίτησής του.

Τμήμα Δημοτολογίου

Αυτοπρόσωπη προσέλευση στο Τμήμα Δημοτολογίου (1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) από  Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 8.00 έως 14.00 μμ.

Επικοινωνία με το Τμήμα Δημοτολογίου στα τηλέφωνα:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:  2313317415, 2313317412

E–mail :  [email protected]

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ: 2313317409

E–mail :  [email protected]

ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ: 2313317383

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 2313317432, 2313317463

E–mail :  [email protected]

Τμήμα Ληξιαρχείου

Για το Ληξιαρχείο για συναλλαγές με το κοινό από 20 Μαρτίου 2020, μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλ. :

2313317203 (Γεννήσεις)

2313317485 (Θάνατοι)

2313317308 (Γάμοι, Σύμφωνα Συμβίωσης, Μεταβολές)

2313317515 (Γραμματεία)

στο  e-mail:  [email protected]thessaloniki.gr

Αιτήσεις και δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στα

Fax : 2313317513,4 και

στο  e-mail: [email protected]thessaloniki.g