ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΜΕΤ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Ο πολίτης και οι υπηρεσίες που τον αφορούν βρίσκονται στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος του Κ. Καραμανλή αλλά και του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ).

Το ενδιαφέρον αυτό τονίστηκε από τον κ. Καραμανλή κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
του στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) την Τρίτη 7
Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος από κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
αλλά και της Εγνατίας Οδού.

Τον Υπουργό υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ Δρ. Δ. Τζοβάρας και ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΕΤΑ και Διευθυντής του ΙΜΕΤ Δρ. Ε. Μπεκιάρης. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Υπουργός Μεταφορών και οι καλεσμένοι ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΙΜΕΤ, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοποριακών και καινοτόμων Υποδομών του Προσομοιωτή Οδήγησης Αυτοκινήτου, του Ζωντανού Εργαστηρίου Διαχείρισης Δεδομένων και Υπηρεσιών του ΙΜΕΤ και του Εργαστηρίου Βιομηχανίας 4.0.

Ο κος Καραμανλής εξέφρασε τις θετικές του εντυπώσεις για το έργο του ΙΜΕΤ και το
μεγάλο ενδιαφέρον του για τις εφαρμογές του για τον πολίτη, με ιδιαίτερη έμφαση στην
συγκέντρωση και διαχείριση κυκλοφοριακών δεδομένων και υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, εξέφρασε το ενδιαφέρον του να επεκταθούν οι σχετικές εφαρμογές του ΙΜΕΤ και σε
άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ (Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-ΝΠΙΔ), που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, είναι ο κύριος ερευνητικός φορέας στον τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα, κι από τους σημαντικότερους και πλέον αναγνωρισμένους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας πανευρωπαϊκά και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

IΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ – 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, Θέρμη, Θεσσαλονίκη – Τηλ.: 2310 498 457 –
www.imet.gr