ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

……………………………………………………………………………………

Το 63%  των ορυζώνων  που μελετήθηκαν στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης  (από ένα σύνολο 500 αγροτεμαχίων έκτασης 12.000 στρεμμάτων και μετά από λήψη 1800 εδαφικών δειγμάτων),παρουσιάζει σημαντική  έλλειψη σε τρία βασικά ιχνοστοιχεία (ψευδάργυρο, μαγγάνιο και βόριο) με τις επιμέρους ελλείψεις να αγγίζουν ή και να ξεπερνούν το 80% των αγροτεμαχίων.

Σύμφωνα με τις ίδιες μετρήσεις,περισσότερα από το 25% των ανωτέρω αγροτεμαχίων, παρουσιάζουν τιμές οργανικής ουσίας εδάφους κάτω από το οριακό ποσοστό του 2%.  Το πρώτο εύρημα αποτελεί βασική ένδειξη εξάντλησης του εδάφους, η οποία όταν δεν εντοπίζεται για να αντιμετωπιστεί κατάλληλα, οδηγεί τους παραγωγούς στη σταδιακή αύξηση των αζωτοφωσφορικών λιπασμάτων προκειμένου να διατηρηθούν οι αποδόσεις. Η συγκεκριμένη πρακτική μετά από ένα εύλογο διάστημα οδηγεί στη σταδιακή μείωση των αποδόσεων με ταυτόχρονη αύξηση των απωλειών αζώτου προς τα επιφανειακά και υπόγεια νερά προκαλώντας φαινόμενα ευτροφισμού.

Αυτή η μεγάλης κλίμακας μελέτη εδαφικών δειγμάτων στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των υπηρεσιών Γεωργίας Ακριβείας που παρέχει η εταιρεία Οικοανάπτυξη Α.Ε. σε παραγωγούς του κάμπου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.  Έτσι, αναδείχθηκαν τα σημαντικά επιμέρους προβλήματα παθογένειας και θρέψης ανά αγροτεμάχιο και παρασχέθηκαν εξατομικευμένες συμβουλές λίπανσης σε κάθε παραγωγό. Οι συμβουλές αυτές εφαρμόστηκαν σε 500 αγροτεμάχια έκτασης 12.000 στεμμάτων με όρους Γεωργίας Ακριβείας και οδήγησαν σε δραστική μείωση των λιπασμάτων και αύξηση του γεωργικού εισοδήματος.

Σημαντικά θέματα στην ημερίδα στο πλαίσιο της Agrotica

Τα παραπάνω αποτελέσματα, η οικολογική σημασία του υγροτοπικού συστήματος των ορυζώνων της πεδιάδας και η χρήση της Γεωργίας Ακριβείας ως κύριου παράγοντα βιώσιμης διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος, θα αναφερθούν αναλυτικά στην Ημερίδα με θέμα «Γεωργία Ακριβείας και Περιβάλλον στο πλαίσιο της Νέας ΚΑΠ 2021-2027», που διοργανώνει η εταιρεία ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε στις 31 Ιανουαρίου (Συνεδριακό Κέντρο Ν Γερμανός 10.15-14.15) στο πλαίσιο της 28ηςAgrotica.

Στη διάρκεια της Ημερίδας, ο καθηγητής Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών , πρώην Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης θα αναφερθεί διεξοδικά στον φιλοπεριβαλλοντικό προσανατολισμό της νέας ΚΑΠ 2021-2027 , αλλά και  στην Γεωργία Ακριβείας που αποτελεί βασικό εργαλείο της.

Ο καθηγητής του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Διονύσης Καλύβας, θα μιλήσει για το πώς οι Ψηφιακές Χωρικές Τεχνολογίες,  αξιοποιούν σήμερα δεδομένα μεγάλου όγκου στη Γεωργία.

Ο ερευνητής δρ. Βασίλειος Ασχονίτης από το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, θα αναλύσει τα ενδιαφέροντα στοιχεία που έχουν προκύψει από την μελέτη της πεδιάδας της Θεσσαλονίκης που έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία Οικοανάπτυξη Α.Ε και θα αναφερθεί στις οικοσυστημικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι ορυζώνες στην ευρύτερη περιοχή.

Ο δρ. Γιώργος Ζανάκης, Marketing Managerτης Pioneerhi-bred Hellas θα αναφερθεί στην χρησιμότητα συνεργειών για την υιοθέτηση πρακτικών Γεωργίας Ακριβείας από τους παραγωγούς και τις δυνατότητες που προκύπτουν από αυτές, μέσα από το πετυχημένο παράδειγμα συνεργασίας CORTEVA–Οικοανάπτυξης.

Τέλος ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας Ακριβείας της Οικοανάπτυξης δρ. Χρήστος Καρυδάς θα αναφερθεί στην τεχνογνωσία και την εμπειρία της εταιρείας σε εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας.

Θα ακολουθήσει «Στρογγυλό Τραπέζι»

Πληροφορίες επικοινωνία

Η ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ  θα βρίσκεται στην 28η Agroticaστο Περίπτερο 2, Stand 39, όπου εξειδικευμένοι συνεργάτες και επιστήμονες της εταιρείας θα παρέχουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία στον χώρο της Γεωργίας Ακριβείας.

Για την Οικοανάπτυξη Α.Ε.

Δρ. Γιώργος Ιατρού Δ/νων Σύμβουλος (6972916770)