Νέο διασυνοριακό έργο για τόνωση της ηλεκτροκίνησης
και της τοπικής επιχειρηματικής ανάπτυξης μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας

Ένα βασικό ζήτημα για την υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων είναι η έλλειψη ενός συνεχώς προσβάσιμου, εύχρηστου και ευρέως διαδεδομένου δικτύου σημείων φόρτισης.

Για περιοχές κοντά στα σύνορα όπου γίνονται πολλά ταξίδια στη γειτονική
Βουλγαρία, η δυνατότητα χρήσης του δικτύου φόρτισης της άλλης χώρας είναι
πρωταρχικής σημασίας.

Το νέο έργο E.VE.CR.I με το διακριτικό τίτλο «Local-e» έχει
στόχο να τονώσει την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων και τη βιώσιμη χρήση των
ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία 50 συνεχώς
προσβάσιμων και βολικών στη χρήση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, 25
σε κάθε πλευρά των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων, σταθμοί οι οποίοι θα
εγκατασταθούν κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι σταθμοί φόρτισης θα χωροθετηθούν στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική
Μακεδονία-Θράκη στην Ελλάδα και στη Νοτιοδυτική και Νότια Κεντρική Βουλγαρία σε
δρόμους οι οποίοι συνδέουν το Petrich και το Sandanski με τις Σέρρες, το Gotse Delchev
με τη Δράμα και την Καβάλα, το Smolyan και το Zlatograd με την Ξάνθη, το Kardzhali με
την Κομοτηνή και το Svilengrad με την Αλεξανδρούπολη.

Επιπλέον, σταθμοί φόρτισης αναμένεται να εγκατασταθούν σε Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Ελευθερούπολη, Καβάλα, Κάτω Νευροκόπι, Κομοτηνή, Ορεστιάδα, Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Θάσο, Ξάνθη, Bansko, Blagoevgrad, Dospat, Gotse Delchev, Kardzhali, Momchilgrad, Petrichmoranski, Sandanski. Svilengrad, Velingrad, Zla-tograd καθώς και σε διαδρομές με κωμοπόλεις και χωριά ανάμεσά τους.

Η ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη διασυνοριακή
περιοχή έχει πολλαπλά οφέλη, όπως βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, μειωμένες
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, βελτίωση της επιχειρηματικότητας μέσω της κοινής
χρήσης ενός ζωντανού δικτύου υποστηρικτών της ηλεκτροκίνησης.

Η πρώτη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη

Στην Ελληνική πλευρά η πρώτη συνάντηση γίνεται στις 9 Δεκεμβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 10:00-13:00, ενώ στη Βουλγάρικη έλαβαν χώρα συναντήσεις σε Petrich και Blagoevgrag στις 26/11 και 8/12 αντίστοιχα.
Συνολικά 12 συναντήσεις με τοπικές αρχές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κοινωνίες των
πολιτών, εταιρείες παροχής φορτιστών και ηλεκτρικών οχημάτων και άλλους
ενδιαφερόμενους πρόκειται να πραγματοποιηθούν από την άνοιξη του 2022.

Στόχος τους είναι η διάδοση των ωφελειών ενός σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων
στις τοπικές επιχειρήσεις της περιοχής. Οι συμμετέχοντες μπορούν να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για την εγκατάσταση φορτιστών στο χώρο τους ή να λαμβάνουν άμεση
ενημέρωση σχετικά με ημερομηνίες, τοποθεσίες και άλλες σχετικές πληροφορίες, στην
ιστοσελίδα www.local-e.eu και στο facebook με την αντίστοιχη επωνυμία του έργου.

Το έργο E.VE.CR.I συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020». Αποτελεί μία
απάντηση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίλυση περιβαλλοντικών θεμάτων, με
εταίρους τη «Συμμαχία των παραγωγών οικολογικής ενέργειας» (SPEE–BG), το «Εθνικό
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών» (EKETA/IMET-GR) και τη «Βουλγαρική Ένωση Ηλεκτρικών
Οχημάτων» (BAEPS-BG).

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ (Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-ΝΠΙΔ), που εδρεύει στη Θέρμη
Θεσσαλονίκης, είναι ο κύριος ερευνητικός φορέας στον τομέα των Μεταφορών στην
Ελλάδα, κι από τους σημαντικότερους και πλέον αναγνωρισμένους κόμβους τεχνολογίας
και τεχνογνωσίας πανευρωπαϊκά και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ – 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, Θέρμη, Θεσσαλονίκη – Τηλ.: 2310 498 457 –
www.imet.gr