Τέσσερις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης με ανακοίνωσή τους  καταγγέλλουν τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, γιατί συγκαλεί συνεδρίασή της όχι  με τον συνήθη τρόπο της «απομακρυσμένης  δια περιφοράς ψηφοφορίας» αλλά με φυσική παρουσία  των μελών σε «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»  και  μάλιστα στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όπως αναφέρουν, ο πρόεδρος συνεχίζει να ακολουθεί την γνωστή υπεροπτική πολιτική του αντίληψη περί διοίκησης, αδιαφορώντας για τους κινδύνους από την συμμετοχή συμβούλων που ανήκουν στις «ευπαθείς  πληθυσμιακές ομάδες» σε μια τέτοια συνεδρίαση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των τεσσάρων παρατάξεων

Η ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

Με  έκπληξη δεχτήκαμε την Παρασκευή 10/4/2020 την πρόσκληση για συμμετοχή  μας στην Οικονομική Επιτροπή  της  Μ. Τετάρτης 15/4/2020 στις 12.00 από τον πρόεδρο της κ. ΚΥΡΙΖΙΔΗ ΕΦΡΑΙΜ.

Η έκπληξη μας έγκειται στον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης  ο οποίος είναι ,όχι  η συνήθης  «απομακρυσμένη  δια περιφοράς ψηφοφορία» αλλά η με φυσική παρουσία  «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ» όπως αναγράφεται στην σχετική πρόσκληση που μας εστάλη  και  μάλιστα στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρά  τις τόσες  επανειλημμένες εκκλήσεις  μας εδώ και ένα μήνα όλων των παρατάξεων  – πλην της Διοίκησης- για «συνεδριάσεις  της οικονομικής επιτροπής  με τηλεδιάσκεψη» και χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν  ο περιορισμός  της Πολιτικής Προστασίας ότι ο αριθμός των 20 ατόμων που συμμετέχει, είναι  πολύ περισσότερος από το επιτρεπόμενο “minimum”  (10) δέκα που προβλέπεται, δίχως άδεια μετακίνησης μας προς το Δημαρχείο ,σαν να έχουν εκλείψει οι κίνδυνοι μετάδοσης του κορονοϊού , ο Πρόεδρος συνεχίζει να ακολουθεί την γνωστή υπεροπτική πολιτική του αντίληψη περί διοίκησης, αδιαφορώντας για τους κινδύνους από  την συμμετοχή   συμβούλων που ανήκουν στις «ευπαθείς  πληθυσμιακές ομάδες» .

Κάτω από αυτές τις συνθήκες και όσο ο Δήμαρχος συνεχίζει να στηρίζει αυτήν την αδιέξοδη τακτική, τα μέλη της αντιπολίτευσης στο σύνολο τους θα απέχουν  από την 15η Συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής.

Και όλα αυτά στην « εποχή της πληροφορικής»  που οι τηλεδιασκέψεις,  για σχολεία, φροντιστήρια, επιχειρήσεις, Οργανισμούς  και άλλους φορείς, είναι πλέον ρουτίνα.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                 ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ      Γ.ΟΡΦΑΝΟΣ – Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ              Ν. ΤΑΧΙΑΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                   ΣΠ.ΒΟΥΓΙΑΣ – ΠΟΛηΧΡΩΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΕΛΛΗ                           Κ. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΖΙ