ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων ανανέωσης και χορήγησης κάρτας στάθμευσης μόνιμου κατοίκου στις Δημοτικές Κοινότητες 1η και 3η

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί στους μόνιμους κατοίκους την συνέχεια της διαδικασίας ανανέωσης των καρτών στάθμευσης αυτοκινήτων.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

“Συνεχίζεται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2020 η ανανέωση των ήδη υπαρχόντων (;) καρτών στάθμευσης μόνιμου κατοίκου για το έτος 2020 στις Κοινότητες 1η (εκτός συνοικίας 40 Εκκλησιών) & 3η του Δήμου Θεσσαλονίκης, που άρχισε στις 28 Νοεμβρίου 2019.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν την αίτηση ανανέωσης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα για την κάρτα στάθμευσης μόνιμου κατοίκου www.thesi.gr είτε μπορούν να επισκεφθούν την αντίστοιχη Δημοτική Κοινότητα (για την 1η στο Δημαρχιακό Μέγαρο, Βασ. Γεωργίου Α΄1 και για την 3η στην οδό Θεοφίλου 25, Άνω Πόλη) έχοντας μαζί τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε απλές φωτοτυπίες (καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08.30-13.30).  Εξακολουθεί να ισχύει η ίδια κάρτα στάθμευσης μόνιμου κατοίκου (αυτοκόλλητο) και δεν απαιτείται να επισκεφθεί ο πολίτης την Υπηρεσία για παραλαβή κάρτας.”