Υπηρεσιακοί παράγοντες που έχουν ενημερωθεί ήδη καταλλήλως για τον κορωνοϊό από το υπουργείο Υγείας έκαναν ενημέρωση από το πρωί στους υπαλλήλους και στα κόμματα.

Υπήρξαν πάντως και σχόλια πολιτών για την ειδική αυτή φροντίδα προς τους βουλευτές και τους υπαλλήλους της Βουλής με την επισήμανση ότι όλος ο άλλος κόσμος θα τρέχει για εξετάσεις στα νοσοκομεία αναφοράς, ενώ οι εκλεγμένοι “εκπρόσωποι του λαού” θα τυγχάνουν ειδικής αντιμετώπισης, κάτι, που δεν συνάδει με το πνεύμα ισονομίας των πολιτών.