Π: Τζεντιλόνι: Αυστηροί έλεγχοι στα εισαγόμενα προϊόντα CBAM -Σταδιακή κατάργηση δικαιωμάτων στην ΕΕ από το 2026

Απάντηση του Επιτρόπου Οικονομίας σε επείγουσα ερώτηση 12 ευρωβουλευτών

«Σταδιακά κατά τη διάρκεια δεκαετούς περιόδου, αρχής γενομένης από το 2026, ο Carbon Border Adjustment Mechanism  θα αντικαταστήσει τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ στους τομείς του CBAM» επιβεβαιώνει ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι, στέλνοντας μήνυμα και προς τη βιομηχανία της ΕΕ αλλά και προς τη βιομηχανία τρίτων χωρών που εξάγει προϊόντα στην ΕΕ τα οποία εντάσσονται στο CBAM :

« Η ΕΕ θα πρέπει να εκφράσει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι οι παραγωγοί τρίτων χωρών εξάγουν προϊόντα χαμηλής έντασης εκπομπών στην ΕΕ. Ωστόσο, η παραποίηση της λογιστικής καταγραφής του άνθρακα για τον καταλογισμό των εκπομπών μιας μονάδας παραγωγής μόνο σε προϊόντα που δεν προορίζονται για την ΕΕ θα ήταν εσφαλμένη. Οι κανόνες που προβλέπονται στην πρόταση της Επιτροπής, οι οποίοι θα αναλυθούν περαιτέρω στο παράγωγο δίκαιο, σχετικά με τον τρόπο καθορισμού της περιεκτικότητας των εισαγόμενων προϊόντων σε άνθρακα, δεν θα επιτρέπουν τέτοιου είδους παραποίηση» σημειώνει χαρακτηριστικά ο Επίτροπος. Ο μηχανισμός  CBAM θα περιλαμβάνει κατ’ αρχήν το σίδηρο και το χάλυβα, το τσιμέντο, τα λιπάσματα, το αλουμίνιο και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Η απάντηση του Επιτρόπου Τζεντιλόνι δόθηκε στη δημοσιότητα από την Κομισιόν μετά από κοινή ερώτηση που συνυπέβαλαν 12 ευρωβουλευτές μεταξύ των οποίων η ευρωβουλευτής της ΝΔ-ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη .

Οι 12 ευρωβουλευτές, ζητούν από την Κομισιόν μέτρα που να διασφαλίζουν τη δίκαιη εφαρμογή του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (Carbon BorderAdjustment Mechanism – CBAM) και ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών της ΕΕ και των ξένων εταιρειών. Την ερώτηση συνυπογράφουν οι ευρωβουλευτές, Μάρεκ Μπάλτ(S&D), από την Πολωνία, Ντίνο Τζιαρούσο (ΝΙ)από την Ιταλία, Βίκτορ Ουσπάσκιτς (ΝΙ) από τη Λιθουανία, Μπογκουσλαβ Λιμπεράσκι (S&D) από την Πολωνία, Μίλαν Μπργλεζ( S&D), από τη Σλοβενία,  Ροβάνα Πλουμπ(S&D)από τη Ρουμανία, Μασιμιλιάνο Σαλίνι(PPE)από την Ιταλία, Μαρία Σπυράκη( PPE) από την Ελλάδα, Σάρα Σέρντας( S&D)από την Πορτογαλία, Μασιμιάνο Σμερίλιο (S&D) από την Ιταλία, Κλέμεν Γκροσέλι (Renew) από τη Σλοβενία και Ιωακίμ Σούστερ (S&D) από τη Γερμανία.

Στην ερώτηση τους οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές, εκφράζουν την ανησυχία τους για το εάν μπορεί η Κομισιόν να διασφαλίσει «ότι οι ξένες επιχειρήσεις παράγουν όλα τα προϊόντα τους σύμφωνα με το CBAM και πληρώνουν για τις συνολικές εκπομπές CO2 από τις δραστηριότητές τους, αντί να χρησιμοποιούν την έδρα τους στο εξωτερικό και την οικονομία κλίμακας, όπου η τιμολόγηση του CBAM δεν εφαρμόζεται σε ορισμένα από τα προϊόντα που παράγουν, για την απόρριψη προϊόντων στην ΕΕ».

 Στην απάντηση που έδωσε ο  Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, τόνισε ότι «το επίπεδο της υποχρέωσης που θα προκύψει από την εφαρμογή του CBAM θα αξιολογηθεί με βάση την πραγματική δηλωθείσα περιεκτικότητα σε άνθρακα των εν λόγω εισαγόμενων εμπορευμάτων, μπορεί να ενθαρρύνει τους παραγωγούς τρίτων χωρών να μειώσουν το δικό τους αποτύπωμα άνθρακα. Επιπλέον, δεδομένου ότι θα δοθεί πίστωση για την τιμή του άνθρακα που καταβάλλεται στην τρίτη χώρα, μπορεί επίσης να τις ενθαρρύνει να θεσπίσουν δικά τους μέτρα τιμολόγησης του άνθρακα»