Ο Καλαμαριώτης πρώην υπουργός Επικρατείας, δικηγόρος Δημήτρης Σταμάτης,  αναλαμβάνει πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με απόφαση του υφυπουργού οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη.

Ο κ. Σταμάτης στις τελευταίες εκλογές ήταν υποψήφιος βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία στην Α΄περιφέρεια Θεσσαλονίκης, αλλά δεν εξελέγη. Επί σειρά ετών ήταν στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο τον συνδέει μακρά φιλία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών η  νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Δημήτριος Σταμάτης, Δικηγόρος, πρώην Υπουργός.

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γεωργία – Χριστίνα Γιοβάνη, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά και πρώην τραπεζικό στέλεχος.
Μέλη:
Ιουλία Αρμάγου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.
Νικόλαος Χατζηεργάτης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Δημήτριος Τσιαντής, μέλος Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Βασίλειος Πολυμερόπουλος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Αναστάσιος Αβραντίνης, Δικηγόρος.
Αθανάσιος Γιαννόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών.
Λεωνίδας Ζώννιος, Οικονομολόγος.
Γεώργιος Παπαπαύλου, Πολιτικός Επιστήμων.
Κωνσταντίνος Τρυποσκούφης, Οικονομολόγος.
Η ως άνω συγκρότηση του συλλογικού οργάνου διοίκησης πραγματοποιήθηκε δυνάμει της με Αριθμ. 137406 ΕΞ/4.12.2019 απόφασης του Υφυπουργού, αρμόδιου για θέματα Δημοσιονομικής Πολιτικής, κ. Θ. Σκυλακάκη.