ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Έτος ιδρύσεως 1903

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2023

Μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στον Παγχαλκιδικό Σύλλογο “Ο Αριστοτέλης”  συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιου, με τη παρακάτω σύνθεση:

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ι. Κοτσάνης και τα μέλη του Δ.Σ δηλώνουν ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, ώστε να συνεχιστούν και να εμπλουτιστούν οι δραστηριότητες του Παγχαλκιδικου στον πολιτιστικό, στον κοινωνικό και στον τοπικό τομέα με ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των δραστηριοτήτων σε όλη την Χαλκιδική.

Τα μέλη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου στην πρόσφατη γενική συνέλευση.