Οι σταυροί προτίμησης στον συνδυασμό “Καλαμαριά – Μητέρα Πόλη” δείχνουν μεγάλη πρωτιά του Γιώργου Τελίδη, πρώην Αντιδημάρχου και Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που ακολουθείται από τον Αθανάσιο Γιαννακό και την Χριστίνα Φοροπούλου.

Αναλυτικά:

Αράπογλου ΧρυσήΚαλαμαριά Μητέρα Πόλη – Χρύσα Αράπογλου 22,45, ψήφοι6.598

901
697
529
443
402
399
382
340
338
305
285
241
215
208
202
195
181
175
169
169
163
160
154
154
141
141
136
135
135
133
131
129
128
128
127
127
126
122
121
119
114
112
111
109
108
108
107
101
99
95
93
91
90
88
85
81
79
78
75
73
72
72
71
70
67
66
66
64
63
62
60
58
55
54
46
45
44
43
42
42
41
41
41
40
35
34
30