Την έγκριση των επικεφαλής των παρατάξεων και των άλλων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου με ψήφο δια περιφοράς για προσλήψεις τακτικού προσωπικού στο Δήμο Καλαμαριάς ζητά ο Δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης, με έγγραφο, που έστειλε σε όλους.

Η τακτική αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, που καταγγέλλει απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς δυνατότητα διαλόγου και διευκρινίσεων.

Ο επικεφαλής της παράταξης ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ Άρης Τεμεκενίδης σε Δελτίο Τύπου, που έστειλε στα ΜΜΕ αναφέρει:΅

Δημοτικό Συμβούλιο …δια περιφοράς!

Σε μια πρωτοφανή επίδειξη απαξίωσης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος
Καλαμαριάς και η Διοίκησή του, μας προσκάλεσε σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο …δια
περιφοράς!

Μας καλεί, δηλαδή, να ψηφίσουμε υπέρ ή κατά στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, χωρίς να μπορούμε να ρωτήσουμε, να ζητήσουμε διευκρινίσεις ή να
τοποθετηθούμε επί των θεμάτων. Και μάλιστα, το επαναλαμβάνει για δεύτερη φορά, αφού
η αποχή των παρατάξεων της αντιπολίτευσης ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην προηγούμενη
αντίστοιχη πρόσκληση, οδήγησε σε αναβολή.

Και το ακόμα καλύτερο; Ποιο είναι το θέμα για το οποίο συγκαλείται ΕΚΤΑΚΤΟ Δημοτικό
Συμβούλιο ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ; Ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού του Δήμου μας για την περίοδο 2024-2027!

Με λίγα λόγια, ο Δήμαρχος και η Διοίκηση, καλούν τις παρατάξεις και τους Δημοτικούς
Συμβούλους να αποφασίσουν για τις προσλήψεις προσωπικού της επόμενης τετραετίας,
διαβάζοντας την εισήγηση …στο σπίτι τους, χωρίς τη δυνατότητα διαβούλευσης και
συζήτησης με τα στελέχη και τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, χωρίς ανταλλαγή
απόψεων και επιχειρημάτων, στη λογική «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε»!
Είναι προφανές, ότι η παράταξή μας δεν θα «νομιμοποιήσει» αυτή την εξευτελιστική
διαδικασία, τη λήψη αποφάσεων αντιδημοκρατικά και «στο πόδι», με την παρουσία της σε
ένα τέτοιο Δημοτικό Συμβούλιο.

Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για την περιφρονητική αυτή συμπεριφορά του Δημάρχου.
Υπάρχει μόνο μια εξήγηση: ο Δήμαρχος έχει αλλεργία στις δημοκρατικές διαδικασίες και
αντιμετωπίζει τα σοβαρά θέματα με προχειρότητα. Ίσως γιατί η ενασχόλησή του με το
Facebook, δεν του αφήνει χρόνο για τα – πολύ σοβαρά – καθήκοντά του.

Άρης Τεμεκενίδης, Υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμαριάς
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Καλαμαριά Πρώτη Ξανά»

Απόσπασμα του εγγράφου του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Καλαμαριά, 09/03/2023
Αριθμ. πρωτ.: 13857

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε να παραβρεθείτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν.
4555/19.07.2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/2018), στην 08η επαναληπτική έκτακτη συνεδρίαση (δια
περιφοράς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, λόγω: α)
της άμεσης αποστολής στοιχείων για τον προγραμματισμό του προσωπικού στο υπουργείο και
β) της τακτοποίησης των συλλόγων σε χώρους, που θα γίνει στις 09 Μαρτίου 2023, ημέρα
Πέμπτη και με ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 15:00, η οποία επαναλαμβάνεται λόγω έλλειψης
απαρτίας της 7ης έκτακτης συνεδρίασης της 3ης Μαρτίου 2022, σύμφωνα με το ΦΕΚ
1076/Β/24.02.2023 στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 11991/2023 ΚΥΑ, με το οποίο παρατείνεται το ΦΕΚ 389/Β’/28.01.2023 στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 5432/27.01.20232 ΚΥΑ και το Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α/09.07.2022), με θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

Ενδεικτικά μεταξύ των θεμάτων αναφέρεται και αυτό των προσλήψεων:

ΘΕΜΑ 5
ο:Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου
προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς – κ. Ι. Δαρδαμανέλης.