Όλο το ιστορικό του θέματος σε ερώτηση τεσσάρων βουλευτών προς τους αρμόδιους υπουργούς.-

Άγνωστοι παραμένουν οι σχεδιασμοί του ΤΑΙΠΕΔ για την Μαρίνα της Αρετσούς, ενώ σε πλήρη άγνοια βρίσκεται και η απερχόμενη διοίκηση του Δήμου Καλαμαριάς, όπως επισημαίνει η νέα δήμαρχος Χρύσα Αράπογλου, ανακοινώνοντας ότι για το θέμα κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή τέσσερις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας ενημέρωση.

Στην ανακοίνωση της κας Αράπογλου αναφέρονται τα εξής:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ  τους κ.κ. Υπουργούς α) Περιβάλλοντος & Ενέργειας  κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη.

                                                   β) Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

ΘΕΜΑ:     Νέος Γενικός Σχεδιασμός και έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την κατασκευή και λειτουργία των προβλεπόμενων έργων στη μαρίνα της Καλαμαριάς (Αρετσού)

Κύριοι Υπουργοί,

Στην περιοχή Μικρού Εμβόλου, στο παράκτιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται η μαρίνα της Καλαμαριάς (Αρετσού).

Με την υπ’ αριθμ. 218/13.08.2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β/2322/13.08.2012), μεταβιβάστηκε, από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) A.E,. το δικαίωμα να παραχωρεί σε τρίτους το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας.

Στο πλαίσιο αυτό, αρχή σχεδιασμού για τον νέο γενικό σχεδιασμό της μαρίνας Καλαμαριάς είναι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) A.E.

Με πρωτοβουλία του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. εκπονήθηκε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε), η οποία αφορά στον νέο γενικό σχεδιασμό της μαρίνας και η οποία στο πλαίσιο της διαβούλευσης, παρουσιάστηκε στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Καλαμαριάς στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η μαρίνα.

Με συντριπτική πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο, με την 122/2020 απόφασή τουυπέβαλε παρατηρήσεις και προτάσεις επί της μελέτης.

Στις 22.1.2021, το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Καλαμαριάς (Αρετσού), πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της νέας χωροθέτησης της μαρίνας, κατά το άρθρο 31 του Ν. 2160/1993. Δηλαδή, πριν να έχει εκδοθεί το Π.Δ. του νέου γενικού σχεδιασμού και η  απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία των προβλεπόμενων έργων.

Στις 14.4.21, ο Δήμος Καλαμαριάς προσέφυγε στο ΣτΕ κατά του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., ζητώντας να ακυρωθεί η από 22.1.2021 πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Καλαμαριάς (Αρετσού) από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της διοίκησης, με το αιτιολογικό, ότι  πριν την έκδοση της πρόσκλησης έπρεπε, να έχει ολοκληρωθεί η κινηθείσα από το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. διαδικασία νέας χωροθέτησης της μαρίνας κατά το άρθρο 31 του Ν. 2160/1993. Δηλαδή έπρεπε να έχει εκδοθεί το Π.Δ. του  νέου γενικού σχεδιασμού και η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία των προβλεπόμενων έργων.

Το ΣτΕ με την 567/2022 απόφαση έκανε δεκτή την προσφυγή του δήμου και  ακύρωσε την από 22.1.2021 πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., με τίτλο «Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Καλαμαριάς (Αρετσού)».

Κατόπιν των ανωτέρω :

Ερωτώνται  οι  κ.κ. Υπουργοί :

α)     Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία του νέου γενικού σχεδιασμού της μαρίνας και η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος;

β)     Ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πάνας Απόστολος

Παρασύρης Φραγκίσκος

Σπυριδάκη Αικατερίνη

Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ