Την ανάγκη εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με  αποτελεσματική προστασία των βιότοπων και υγροτόπων της χώρας και ταυτόχρονη αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος υπογράμμισε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Δημαράς σε συνάντηση, που είχε με εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων.

 

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γ. Δημαράς με

τους εκπροσώπους των περιβαλλοντικών οργανώσεων.

 

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της WWF, της GREENPEACE, του δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και της Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θέματα όπως η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις αστικές αναπλάσεις, η αντιμετώπιση της αυθαίρετης και άναρχης δόμησης, που έχει αναπτυχθεί ακόμη και σε προστατευόμενες περιοχές όπως τα Δέλτα ποταμών, η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η αποτελεσματική προστασία των βιότοπων και υγροτόπων της χώρας, η αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος, η αποτελεσματική φύλαξη της φύσης, η προστασία των υδατικών πόρων καθώς και οι σοβαρές συνέπειες από τις εξορύξεις υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους στον Υφυπουργό, ο οποίος δεσμεύθηκε να τις εξετάσει προσεκτικά, εκφράζοντας την επιθυμία του να συνεχιστεί ο γόνιμος διάλογος μαζί τους και το επόμενο διάστημα.

Ο κ. Δημαράς δήλωσε ότι τα ζητήματα αυτά είναι καίρια και χρειάζεται η συνεργασία και η ευαισθητοποίηση όλων για να προστατευθεί το περιβάλλον, δίνοντας βαρύτητα στην ανάγκη εφαρμογής της νομοθεσίας για την αποτελεσματική φύλαξη της φύσης.