Στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» εντάσσεται η χρηματοδότηση 20 σχολείων για σειρά εργασιών με προϋπολογισμό 528.000 ευρώ.-

 

Σημαντικές επεμβάσεις επισκευής και συντήρησης προγραμματίζει ο Δήμος Θερμαϊκού σε 20 σχολικά συγκροτήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Θερμαϊκού, Επανομής και Νέας Μηχανιώνας, με το «πράσινο φως» να ανάβει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθμ. 39958 απόφασή του για ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Η μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προβλέπει μια σειρά εργασιών, βασισμένων στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε χώρου. Αυτές περιλαμβάνουν διαμόρφωση διαβάσεων, κατασκευές ή ανακατασκευές ράμπας πρόσβασης ΑμΕΑ, καθώς και αναβάθμιση των αύλειων χώρων μέσω της εφαρμογής αθλητικών δαπέδων εξωτερικών χώρων, της αντικατάστασης των ακατάλληλων περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων και της κατασκευής και τοποθέτησης ξύλινων κιοσκιών και στεγάστρων.

Τα σχολεία στα οποία θα πραγματοποιηθούν εργασίες είναι τα: 
1ο Νηπιαγωγείο Περαίας, 3ο – 4ο Νηπιαγωγεία Περαίας, 1ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας, 1ο και 2ο Γυμνάσιο Περαίας, Δημοτικό Σχολείο Αγ. Τριάδας, Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ν. Επιβατών «Αρχιγένειο», 2ο Νηπιαγωγείο Επανομής, 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Επανομής, Δημοτικό Σχολείο Μεσημερίου, Γυμνάσιο Επανομής, Λύκειο Επανομής, ΕΠΑΛ Επανομής, Νηπιαγωγείο Κερασιάς, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κερασιάς, Δημοτικό Σχολείο Αγγελοχωρίου, 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μηχανιώνας και ΓΕΛ Ν. Μηχανιώνας.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 528.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με τη χρηματοδότηση του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» να εξασφαλίζει το ποσό των 266.400,00 ευρώ, που αποτελεί και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης του προγράμματος και το υπόλοιπο ποσό των 261.600,00 ευρώ να καλύπτεται από ιδίους πόρους του Δήμου.

Από ιδίους πόρους, επίσης, θα καλυφθούν και οι παρεμβάσεις οι οποίες προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν και σε περιπτώσεις έχουν ξεκινήσει ήδη και στις υπόλοιπες 26 σχολικές μονάδες του Δήμου Θερμαϊκού.

Για τη νέα αυτή επιτυχία ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, κ. Γιάννης Μαυρομάτης, αναφέρει : «Η δυνατότητα που μας προσφέρεται για υλοποίηση απαραίτητων εργασιών αναβάθμισης σε σχολεία του Δήμου μας, μέσω της ένταξης του εν λόγω έργου για χρηματοδότηση, μας δίνει μεγάλη ικανοποίηση, εξαιτίας της βαρύτητας του χαρακτήρα του. Η εκπαίδευση αποτελεί τομέα ευαίσθητο και φέρουμε βαριά ευθύνη, κυρίως απέναντι στη νέα γενιά, να επενδύσουμε σε αυτόν, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες, ασφαλέστερες και ελκυστικότερες συνθήκες, που θα συμβάλλουν καταλυτικά στην προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλα τα στάδιά της»

ΠΗΓΗ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ