Δωρεάν θα είναι πλέον οι μετακινήσεις των αστυνομικών και των πυροσβεστών με τα μέσα μεταφοράς του ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ, αφού θα τους χορηγηθεί προσωποιημένη κάρτα μετακίνησης (AthenaCard) και κάρτα των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, αλλά σαν αντάλλαγμα η ΕΛ.ΑΣ θα αναλάβει την φύλαξη των σταθμών των συγκοινωνιών των Οργανισμών.

 

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύουν πρώτα τα dikaiologitika news ο ΟΑΣΑ και ο ΟΑΣΘ αναλαμβάνουν να διαθέτουν στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (αστυνομικούς, πυροσβέστες), κάρτες ελεύθερης μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) αρμοδιότητάς τους.

Οι κάτοχοι των παραπάνω καρτών απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας O.A.ΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.) και ΟΑΣΘ.

Οι κάρτες μετακίνησης θα χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους στα σημεία λειτουργίας του εξοπλισμού έκδοσης, πώλησης, επαναφόρτισης επικύρωσης και ελέγχου του αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις των Μ.Μ.Μ. αρμοδιότητάς του. Οι κάρτες μετακίνησης είναι επαναχρησιμοποιήσιμες με την επαναφόρτισή τους, δύναται δε να επαναφορτιστούν και μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου. Η επικύρωση των καρτών είναι υποχρεωτική σε κάθε επιβίβαση και πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, κανονισμοί και οδηγίες του ΟΑΣΑ.

Εντός των καρτών αποθηκεύεται ο χρόνος ισχύος του δικαιώματος. Οι κάρτες αποτελούν το αποδεικτικό πιστοποίησης του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από τους κατόχους τους και αντικαθίστανται σε περίπτωση απώλειας κλοπής και δυσλειτουργίας τους.

Ο ΟΑΣΑ θα διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και την κατάλληλη υποδομή και τεχνογνωσία προκειμένου να εκδοθούν οι κάρτες, οι οποίες προσωποποιούνται με βάση τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος συλλογής κομίστρου, τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε αντάλλαγμα για την παραπάνω παραχώρηση χρήσης καρτών η Ελληνική Αστυνομία αναλαμβάνει να διαθέτει το απαραίτητο ένστολο προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων πραγματοποίησης συγκοινωνιακού έργου των φορέων ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. και Ο.ΣΥ Α.Ε. καθώς και κάθε άλλου χώρου αρμοδιότητας και ευθύνης του ΟΑΣΑ., όπως και την υποβοήθηση στην εκτέλεση υποστηρικτικών δράσεων αναγκαίων για το έργο του, για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

Ενδεικτικά αναφέρονται η φύλαξη των σταθμών της ΣΤΑ. ΣΥ Α.Ε., η ασφάλεια ιδιαίτερων σημείων του συγκοινωνιακού δικτύου, η αστυνόμευση λεωφορειολωρίδων και η υποστήριξη της λειτουργίας των γερανοφόρων οχημάτων του ΟΑΣΑ.

Ο ΟΑΣΑ θα αποστέλλει ανά έτος αναλυτικό αίτημα προς της Ελληνική Αστυνομία, όπου παραθέτει τις ειδικότερες απαιτήσεις σε υπηρεσίες που παρέχονται από την Ελληνική Αστυνομία. Επί του παραπάνω αιτήματος η Ελληνική Αστυνομία καταρτίζει αναλυτικό πίνακα με το απαιτούμενο ένστολο προσωπικό.

Η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Ελληνική Αστυνομία θα είναι κατ’ έτος ίση προς την αξία του αντίτιμου του συνόλου των μετακινήσεων του προσωπικού μέσω της κάρτας του ΟΑΣΑ.

Τα παραπάνω θα ισχύσουν και για τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκη (ΟΑΣΘ)

ΠΗΓΗ: Dikaiologitika.gr