Υποχρεωτική  θα γίνει η ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2032, σύμφωνα με τη νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής! Πρόκειται μια ακόμη επιβάρυνση, που έρχεται  για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με νέα έξοδα που ίσως χρειαστεί να τα βάλουν εξ ολοκλήρου από την τσέπη τους!

Ακόμα και αν όλα τα προγράμματα «εξοικονομώ» υλοποιηθούν με επιτυχία έως και το 2030 οι επιδοτήσεις θα πιάσουν, στην καλύτερη περίπτωση, περίπου 600.000 ακίνητα (ο επίσημος στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση).

Δηλαδή, περίπου 300.000 ιδιοκτήτες θα πρέπει να επωμιστούν ολοκληρωτικά το κόστος για να φέρνουν τα ακίνητα τους στα ενεργειακά στάνταρ της Ε.Ε. Σημειώνεται ότι πάνω από το 55% των πολυκατοικιών και των μονοκατοικιών της Ελλάδας έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980, ενώ η πλειονότητα αυτών έχει χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα (ενεργειακές κλάσεις Ζ ή Η).

Η νέα οδηγία της Ε.Ε. αφορά ακριβώς σε αυτά τα ακίνητα που βρίσκονται στις κατώτατες ενεργειακές βαθμίδες. Μέχρι το 2032 οι ιδιοκτήτες τους , ανάλογα με την κατηγορία κάθε ακινήτου (εάν είναι κατάστημα, διαμέρισμα κ.λπ.), θα πρέπει να τα έχουν αναβαθμιστεί ενεργειακά κατά μία βαθμίδα.

Για την ώρα, συγκεκριμένες ποινές για όσους δεν κάνουν αναβάθμιση δεν έχουν καθοριστεί (θα αποφασίζονται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ενώ με παρέμβαση του προέδρου της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) κ. Στράτου Παραδιά δεν περιελήφθη Όρος που θα που απαγόρευε την μίσθωση ή πώληση κτιρίων και διαμερισμάτων που δεν θα έχουν αναβαθμιστεί ενεργειακά.

Μεγαλύτερη μεταπωλητική αξία

Ένα ενεργειακά αναβαθμισμένο ακίνητο θα έχει μεγαλύτερη μεταπωλητική αξία σε σύγκριση με κάποιο άλλο. Και αυτό καθώς ο μισθωτής ή ο ενοικιαστής μπορεί να πληρώσει περισσότερα, αλλά θα αποσβέσει γρήγορα το ποσό που δαπάνησε μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους. Από την άλλη όμως το κόστος αναβάθμισης δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο και δύσκολα θα μπορεί να καλυφτεί από όσους βρεθούν εκτός επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με το σχέδιο της Ε.Ε., έως το 2030 όλα τα νέα κτίρια (έως το 2027 αν η χρήσιμη επιφάνειά τους υπερβαίνει τα 2.000 τ.μ.) και τα δημόσια κτίρια έως το 2027, θα πρέπει να είναι μηδενικής εκπομπής ρύπων. Υποχρέωση για ενεργειακή αναβάθμιση έχουν πλέον όλα τα κτίρια που κατατάσσονται στις δύο χαμηλότερες ενεργειακές βαθμίδες, ιδιοχρησιμοποιούμενα ή ενοικιαζόμενα.

Το σχέδιο της οδηγίας διακρίνει τρεις κατηγορίες κτιρίων:

α) Κτίρια και κτιριακές μονάδες ιδιοκτησίας δημόσιων φορέων.

β) Κτίρια και κτιριακές μονάδες μη κατοικιών, πλην αυτών που ανήκουν σε δημόσιους φορείς.
γ) Κτίρια και κτιριακές μονάδες κατοικιών.

Τα οικιστικά κτίρια και κτιριακές μονάδες, καθώς και αυτά που ανήκουν σε δημόσιους φορείς, πρέπει να επιτυγχάνουν:

• Μετά την 1η Ιανουαρίου 2027, τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής απόδοσης F.
• Μετά την 1η Ιανουαρίου 2030, τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Ε.
Τα κτίρια κατοικιών και οι κτιριακές μονάδες πρέπει να επιτυγχάνουν το αργότερο:
• Μετά την 1η Ιανουαρίου 2030, τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής απόδοσης F.
• Μετά την 1η Ιανουαρίου 2033, τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Ε.

Καταστήματα, γραφεία μέχρι το 2026

Με βάση τα ανωτέρω, τα καταστήματα, γραφεία και λοιπά μη οικιστικά κτίρια που κατατάσσονται στην κατώτατη βαθμίδα (G) θα πρέπει να αναβαθμιστούν μέχρι τις 31.12.2026 τουλάχιστον στη βαθμίδα Ε, ενώ οι κατοικίες μέχρι τις 31.12.2029. Ολα αυτά υπολογίζονται μεσοσταθμικά στο 15% του κτιριακού αποθέματος.

Επίσης, τα κτίρια καταστημάτων και γραφείων κ.λπ. που κατατάσσονται στην επόμενη βαθμίδα (F) θα πρέπει να αναβαθμιστούν μέχρι και 31.12.2029 και τα οικιστικά κτίρια μέχρι 31.12.2032, στη βαθμίδα Ε. Ολα αυτά υπολογίζονται επίσης σε 15% του κτιριακού αποθέματος.

Συνολικά, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, το 30% του κτιριακού δυναμικού που κατατάσσεται στις δύο χαμηλότερες ενεργειακές βαθμίδες (πάνω από ένα εκατομμύριο κτίρια για την Ελλάδα, που διαθέτει 3.650.000) θα πρέπει να έχει αναβαθμιστεί στη βαθμίδα Ε μέχρι τις 31.12.2032.

Αυτό ωστόσο θεωρείται από την ΠΟΜΙΔΑ αδύνατον, με δεδομένο ότι η μεταφορά των ρυθμίσεων αυτών στις εθνικές νομοθεσίες θα απαιτήσει πολλά χρόνια.