Μνημόνιο συνεργασίας ΙΜΕΤ-Δήμου Μυκόνου

 

Ο διευθυντής του ΙΜΕΤ Ευάγγελος Μπεκιάρης με τον δήμαρχο Μυκόνου Κώστα Κουκά και την διευθύντρια τομέα θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών του ΙΜΕΤ κα Μποϊλέ.  

 

Με έμφαση στη διαχείριση της κυκλοφορίας, άμεσο στόχο την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση αλλά και την βέλτιστη διαχείριση της κρουαζιέρας καθώς και της ανάπτυξης ηλεκτροκίνησης στο νησί, ξεκινά η συνεργασία του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ με το Δήμο Μυκόνου, μετά την υπογραφή σχετικού μνημονίου ανάμεσα στον διευθυντή του ΙΜΕΤ Ευάγγελο Μπεκιάρη και τον δήμαρχο Μυκόνου Κώστα Κουκά, παρουσία και της διευθύντριας τομέα θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών του ΙΜΕΤ κας Μποϊλέ.

Το ΙΜΕΤ, ο κύριος ελληνικός ερευνητικός φορέας στον τομέα των Μεταφορών, κι από τους σημαντικότερους και πλέον αναγνωρισμένους πανευρωπαϊκά, έχει ενεργό και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη κινητικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική των ελληνικών νησιών. Υπενθυμίζεται ότι  στις 13 Νοεμβρίου, εγκαινιάζεται το παράρτημα του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ στη Ρόδο, το οποίο υπάγεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, γεγονός που φέρνει πιο κοντά την ερευνητική ομάδα του, στο νησί της Μυκόνου.

Όπως επισημαίνει ο διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ Ευάγγελος Μπεκιάρης, “η βιώσιμη κινητικότητα στα νησιά, λόγω της στενότητας του χώρου και της αυξομείωσης του πληθυσμού, αποτελεί δύσκολη εξίσωση κaι απαιτεί εξειδικευμένες προτάσεις και καινοτόμες λύσεις. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τον Δήμο Μυκόνου σηματοδοτεί τον ενεργό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνογνωσία του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ στον τομέα των μεταφορών και στην επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στα ελληνικά νησιά»

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Μυκόνου Κώστας Κουκάς τόνισε “Καθώς οι μεταφορές αποτελούν ένα νευραλγικό τομέα στο νησί μας, με βασικά ζητήματα που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα των μετακινούμενων, τόσο ως προς τους χρόνους μετακίνησης όσο και ως προς την οδική ασφάλεια, η συνεργασία του Δήμου Μυκόνου με το Ι.ΜΕΤ θα δώσει λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα άμεσα.”

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, ένας κάτοικος στους 7 κατοικεί σε κάποιο ελληνικό νησί. Στα ελληνικά νησιά ο γεωγραφικός χώρος είναι περιορισμένος ενώ η συσσώρευση πληθυσμού τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ιδιαίτερα μεγάλη, δημιουργώντας προβλήματα στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιών. Παράλληλα, οι μεταφορές στα νησιά αποτελούν σημαντικό παράγοντα οικονομικής αλλά και κοινωνικής ανάπτυξής τους, παρά την αποκεντρωμένη γεωγραφική τους απόσταση.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας περιλαμβάνεται

α) Η παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης από τη μεριά του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ προς το Δήμο Μυκόνου, με στόχο την επίλυση του κυκλοφοριακού, καθώς και σε δράσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για τους δυο φορείς.

β) Η συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο, με την εξέταση δυνατότητας μόχλευσης πόρων από εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία ή από Ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσω υποβολής κοινών προτάσεων για χρηματοδότηση ερευνητικών δράσεων, που εντάσσονται στους κοινούς στόχους των δύο μερών.

γ) Η παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στελεχών του Δήμου, σε αντικείμενα σχετικά με τους στόχους των δύο μερών.

δ) Η οριοθέτηση πρόσθετων δράσεων στο μέλλον μετά από κοινή απόφαση των δυο φορέων.

ΠΗΓΗ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ