Τις σκέψεις του για μεταρρυθμίσεις στις ένοπλες δυνάμεις, πρόκειται να διατυπώσει σύντομα και θα φέρει προς ψήφιση ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δίνοντας έμφαση στη στρατιωτική θητεία, με την υιοθέτηση, όπως είπε, του «φινλανδικού μοντέλου».

Ο Νίκος Δένδιας εξήγησε ότι θα υιοθετηθεί το «φινλανδικό μοντέλο», όχι σε ό,τι αφορά τους μήνες θητείας αλλά όσον αφορά τον συνδυασμό εντατικής εκπαίδευσης με μετεκπαίδευση στην εφεδρεία.

Στην Φινλανδία προβλέπεται μετεκπαίδευση στη διάρκεια της εφεδρείας, που για τους αξιωματικούς διαρκεί μέχρι τα 60 χρόνια τους, ενώ για τους απλούς στρατιώτες μέχρι τα 50 χρόνια.

Τι είναι το «φινλανδικό μοντέλο» στρατιωτικής θητείας

Στην ιστοσελίδα του φινλανδικού στρατού αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω, σχετικά με τη στρατιωτική θητεία στη χώρα:

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Φινλανδίας, κάθε Φινλανδός πολίτης είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει στην εθνική άμυνα. Κάθε άνδρας Φινλανδός πολίτης ηλικίας 18-60 ετών είναι υπόχρεος για στρατιωτική θητεία, ενώ οι γυναίκες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για στρατιωτική θητεία σε εθελοντική βάση.

Ο υπόχρεος για στρατιωτική θητεία πρέπει να εκπληρώσει είτε ένοπλη ή άοπλη στρατιωτική θητεία είτε μη στρατιωτική (πολιτική) θητεία.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, οι στρατεύσιμοι λαμβάνουν στρατιωτική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας, κατατάσσονται στην εφεδρεία των φινλανδικών αμυντικών δυνάμεων.

Μετά τη στρατιωτική θητεία, αποστρατεύεστε στην εφεδρεία. Οι βαθμοφόροι παραμένουν στην εφεδρεία έως ότου συμπληρώσουν τα 50 τους χρόνια και λαμβάνουν το πολύ 80 ή 150 ημέρες επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της εφεδρείας τους. Οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί παραμένουν στην εφεδρεία μέχρι να συμπληρώσουν το 60ό έτος της ηλικίας τους, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λάβουν το πολύ 200 ημέρες επιμορφωτικής εκπαίδευσης. Κάθε άνδρας ηλικίας 18-60 ετών ανήκει στη βοηθητική εφεδρεία.

Πόσο διαρκεί η στρατιωτική θητεία στη Φινλανδία

Ανάλογα με την εκπαίδευση, η στρατιωτική θητεία διαρκεί 165, 255 ή 347 ημέρες. Οι στρατεύσιμοι που εκπαιδεύονται για απλά καθήκοντα υπηρετούν για 165 ημέρες, όσοι εκπαιδεύονται για καθήκοντα που απαιτούν ειδικές δεξιότητες και όσοι ολοκληρώνουν την άοπλη υπηρεσία υπηρετούν για 255 ημέρες.

Οι στρατεύσιμοι που εκπαιδεύονται για να γίνουν αξιωματικοί, υπαξιωματικοί ή για τα πιο απαιτητικά ειδικά καθήκοντα στην ιεραρχία υπηρετούν 347 ημέρες. Η μη στρατιωτική θητεία διαρκεί 347 ημέρες.

Η στρατιωτική θητεία παρέχει στους στρατεύσιμους στρατιωτική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Στη στρατιωτική θητεία, οι στρατεύσιμοι μπορούν επίσης να μάθουν χρήσιμες καθημερινές δεξιότητες και ηγετικές ικανότητες και να αποκτήσουν τεχνογνωσία και για την επαγγελματική ζωή. Στόχος είναι να μπορούν οι στρατεύσιμοι να χρησιμοποιούν τις προηγούμενες δεξιότητες και τις γνώσεις τους στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Η ολοκληρωμένη στρατιωτική θητεία θα σας επιτρέψει να υποβάλετε αίτηση για καθήκοντα διαχείρισης κρίσεων και στρατιωτικά επαγγέλματα.

Πόσα χρήματα παίρνουν οι στρατιώτες στη θητεία τους στη Φινλανδία

Η σελίδα του στρατού της Φινλανδίας αναφέρει:

Θα σας καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ημερομίσθιο, για την κάλυψη των καθημερινών εξόδων κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής σας θητείας.

Η ημερήσια αποζημίωση είναι κλιμακωτή, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας:

5,90 ευρώ (1-165 ημέρες)
9,80 ευρώ (166-255 ημέρες)
13,65 ευρώ (256-347 ημέρες)

Οι γυναίκες λαμβάνουν επίδομα εξοπλισμού 1,50 ευρώ ημερησίως για την κάλυψη των εξόδων που δεν καλύπτονται από τις φινλανδικές αμυντικές δυνάμεις, όπως, για παράδειγμα, εσώρουχα.