ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΙΜΕΤ ΔΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΕΚΙΑΡΗ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

 

 

Στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων, υπό την Προεδρεία του Βουλευτή κ. Α. Καραναστάση, ο Διευθυντής του ΕΚΕΤΑ-Ι.ΜΕΤ Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, μαζί με τη Διευθύντρια Ερευνών και Πρόεδρο του ΕΣΙ του Ι.ΜΕΤ Δρ. Μαρία Πάνου, παρουσίασαν τις θέσεις του Ινστιτούτου σχετικά με το θέμα: «Νέες τεχνολογίες στον τομέα των μεταφορών και οι επιπτώσεις τους στην οικονομία και την ενασχόληση σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Η παρουσίαση απαρτιζόταν από 3 μέρη:

  1. Σύντομη παρουσίαση του Ι.ΜΕΤ (επιστημονικό δυναμικό, εισροή Ευρωπαϊκών πόρων,επιστημονικές υποδομές, εγκαταστάσεις και νέα Παραρτήματα σε Πειραιά και Ρόδο).
  2. Οι εξελίξεις του τομέα των Μεταφορών και οι επιπτώσεις τους στην απασχολησιμότητα του μελλοντικού δυναμικού του. Συγκεκριμένα, τονίστηκε η ανάγκη για την προσαρμογή όλων των επαγγελματιών στα νέα δεδομένα, με διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων και επιμόρφωση, λόγω της ένταξης νέων τεχνολογιών στις μεταφορές οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή ή ακόμη και εξαφάνιση κάποιων επαγγελμάτων. Παράλληλα όμως, μέσω των νέων τεχνολογιών θ’ αναδυθούν νέες επαγγελματικές δραστηριότητες για να καλύψουν τις νέες ανάγκες του χώρου.
  3. Τρεις προτάσεις νομοθετικής παρέμβασης, οι οποίες παρουσιάστηκαν με τεκμηριωμένη αιτιολογική έκθεση και πλήρη αποτύπωση των νομοθετικών αλλαγών και προσαρμογών που απαιτούνται, για να διευκολύνουν το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου.

 

Οι προτάσεις του Ινστιτούτου συνάντησαν ευρεία διακομματικά συναίνεση κι ομόφωνα τα Μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν να προωθήσουν από κοινού τις προτεινόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις στα αρμόδια Υπουργεία προς υλοποίηση.

Η επιτροπή εξέφρασε επίσης την ευαρέσκειά της για το ρόλο του Ινστιτούτου και για το πολύ υψηλό επίπεδο Επιστημονικής Αριστείας αλλά και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε εθνικό επίπεδο που αυτό επιτελεί.

 

ΠΗΓΗ  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ