Έκκληση στους υγειονομικούς απηύθυνε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, να εμβολιαστούν έναντι της Covid-19, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι «το μικρό ποσοστό των υγειονομικών που δεν έχουν εμβολιαστεί θα το πράξει μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας» και ξεκαθαρίζοντας για όσους δεν εμβολιαστούν ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί.

«Η Βουλή έχει νομοθετήσει σχετικά και σε μία ευνομούμενη πολιτεία είναι αυτονόητη η υποχρέωση της πολιτείας να εφαρμόσει το νόμο», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας.
«Η πολιτεία έχει υποχρέωση να προστατεύσει όλα τα μέλη της»

«Η πολιτεία έχει υποχρέωση να προστατεύσει όλα τα μέλη της και κυρίως τα πιο ευάλωτα. Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί με την πανδημία δεν επιτρέπει ούτε επαμφοτερίζουσες τάσεις ούτε μισόλογα και ναι μεν αλλά, ούτε και αστερίσκους», πρόσθεσε ο Β. Κοντοζαμάνης.

Ο κ. Κοντοζαμάνης επανέλαβε ότι πρόκειται για μία ρύθμιση η οποία είναι εθνικά απαραίτητη για τη δημόσια υγεία, κοινωνικά ευαίσθητη γιατί προτρέπει τους λίγους να μη βλάψουν τη συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας. Επιπλέον, πρόκειται για μία μελετημένη ρύθμιση, διότι προτάσσει τις κατηγορίες των εργαζομένων που έχουν άμεση σύνδεση με ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Τι προβλέπουν οι κυρώσεις

Σε ισχύ έχουν τεθεί οι κυρώσεις για τους εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία που -παρά το πλαίσιο υποχρεωτικού εμβολιασμού- δεν έχουν κάνει ούτε μία δόση εμβολίου.

Το υπουργείο Εργασίας έχει ήδη ανακοινώσει πως το πρώτο μέτρο που θα εφαρμοστεί θα είναι τοποθέτηση του εργαζόμενου σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας.

Ανακοίνωση για το ζήτημα εξέδωσε και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Στην ανακοίνωση τονίζεται: «Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της αποστολής της, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθετική ρύθμιση (αρ. 206 του Ν. 4820/2021), βάσει της οποίας το σύνολο του προσωπικού (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό) των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία, θα πρέπει να έχει λάβει την α’ δόση ή τη μοναδική δόση εμβολίου έως και 16.08.2021, και για επιτακτικούς λόγους προστασίας των ευάλωτων αυτών κοινωνικών ομάδων θα διενεργήσει οριζόντιους ελέγχους συμμόρφωσης με την ως άνω υποχρέωση στο σύνολο της Επικράτειας».

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας επισημαίνει ότι οι οικείες διατάξεις προβλέπουν τις παρακάτω κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω υποχρέωση:
Δημόσιος Τομέας:

Για τον εργαζόμενο: ειδικό διοικητικό μέτρο αναστολής καθηκόντων (μη καταβολή αποδοχών) με απόφαση του επικεφαλής του Φορέα.

Άρση αναστολής μετά την πάροδο 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.

Ιδιωτικός Τομέας:

Για τον εργαζόμενο: Ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας.

Για τον εργοδότη: Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των οικείων διατάξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο α) 10.000 € για κάθε παράβαση και έως 50.000€ και β) σε περίπτωση υποτροπής που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο 20.000€ για κάθε παράβαση και έως 200.000€.