ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ-HELLASTRON-ΣΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Οι κ κ. Ευάγγελος Μπεκιάρης (Διευθυντής ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Βασίλειος Χαλκιάς (Πρόεδρος της HELLASTRON) και Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου (Πρόεδρος ΣΕΣ – Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων)

 

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ (Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών), κύριος ελληνικός ερευνητικός φορέας στον τομέα των Μεταφορών κι από τους σημαντικότερους και πλέον αναγνωρισμένους πανευρωπαϊκά, η HELLASTRON (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με Διόδια»)  – η ελληνική Ένωση Αυτοκινητοδρόμων και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων  (ΣΕΣ) , θεσπίζουν δύο (2) νέα ετήσια βραβεία ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, αρχίζοντας από το 2018:

  • βραβείο “Καλύτερης Δημοσίευσης Οδικής Ασφάλειας νέου ερευνητή” και
  • βραβείο “Καλύτερης Δράσης Οδικής Ασφάλειας

Μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου μεταξύ των: κκ. Ευάγγελου Μπεκιάρη (Διευθυντή ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Βασιλείου Χαλκιά (Προέδρου της HELLASTRON) και Κωνσταντίνου Κεπαπτσόγλου (Προέδρου του ΣΕΣ ), αποφασίστηκε η επιλογή και απονομή των βραβείων να γίνεται από κοινού από τους τρ φορείς.

Το βραβείο “Καλύτερης Δημοσίευσης Οδικής Ασφάλειας νέου ερευνητή” απευθύνεται σε φοιτητές, πτυχιούχους, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς ή μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Το βραβείο θα απονέμεται στα πλαίσια του διεθνούς Συνεδρίου Έρευνας στις Μεταφορές (ICTR) (κατά τη χρονιά διεξαγωγής του) ή σχετικού συνεδρίου που υλοποιούν κάποιοι από τους 3 φορείς (στα ενδιάμεσα έτη). Φέτος, θα απονεμηθεί στις 11-12 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του “7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας”, που συνδιοργανώνουν ο ΣΕΣ και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα (http://rsc2018.civ.uth.gr/).

Το βραβείο “Καλύτερης Δράσης Οδικής Ασφάλειας” θα απονέμεται σε Φορέα (Δημόσιο, Ιδιωτικό, Μικτό-Νομικό πρόσωπο) για σχετική δράση του που έχει ξεκινήσει ή βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης εντός των 12 προηγουμένων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης συμμετοχών. Το βραβείο απονέμεται φέτος στα πλαίσια των Ημερών Ανοικτών Θυρών του ΙΜΕΤ/EKETA (OPEN DAY), που φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου.

Οι ερευνητές και φορείς, για να βραβευτούν, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση σε σχετική ιστοσελίδα του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και εντός συγκεκριμένης ημερομηνίας. Κατ’ εξαίρεση για το πρώτο έτος (2018) η επιλογή θα γίνει από τους 3 φορείς (χωρίς διαγωνιστική συμμετοχή και διαδικασία). Στόχος των ετήσιων Βραβείων Οδικής Ασφάλειας είναι να αναδείξουν βέλτιστες πρακτικές προαγωγής της οδικής ασφάλειας, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, ώστε να τύχουν ευρείας εφαρμογής στη χώρα.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ