Γεγονότα, που φωτίζουν περισσότερο τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες ο ελληνικός στρατός κατήγαγε την σημαντική νίκη εναντίον των Ιταλών εισβολέων στα βουνά της Πίνδου, ανασύρονται και έρχονται στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες μέσα από μαρτυρίες και κείμενα με την ευκαιρία του εορτασμού του έπους του ΄40.

Επιλέξαμε μια από τις μαρτυρίες, που κατέγραψε και δημοσίευσε ο Νίκος Θ. Νταής σ. συμβολαιογράφος στο agrinionews.gr, επικαλούμενος ομιλία ενός στρατηγού ε.α., που είχε λάβει μέρος σε μάχες στο αλβανικό μέτωπο, αλλά και παλαιότερη αφήγηση του συνταγματάρχη ήρωα της Πίνδου Ιωάννη Θεοδώρου Καραβία από την Παναγούλα Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας.

Ο Καραβίας υπηρετούσε στο μέτωπο με διοικητή τον θρυλικό Κωνσταντίνο Δαβάκη, στον οποίο οφείλεται κατά μεγάλο βαθμό η ηρωϊκή αντίσταση κατά των εισβολέων. Ο Κων. Δαβάκης ήταν αυτός, που απευθυνόμενος στον τότε αντιστράτηγο αρχηγό του ΓΕΣ Αλ. Παπάγο, παρουσία του βασιλιά Γεωργίου, είχε πει το παροιμιώδες: «Και ποιός σας είπε Αρχηγέ πως ο Μεγαλειότατος έχει δίκιο;”

Στον Ιωάννη Καραβία, ανήκει σε σημαντικό βαθμό, κατά την άποψη αυτών, που έζησαν τα γεγονότα, η νίκη της Πίνδου για τους λόγους, που ανέφερε ο συμπολεμιστής του  στρατηγός Ι. Κόρκας, σε ομιλία του κατά την διάρκεια τιμητικής εκδήλωσης δείχνοντας την προτομή του ήρωα στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας κοντά στην Παναγούλα.

«Σ’ αυτόν εδώ τον Ιωάννη Καραβία ανήκει η νίκη της Πίνδου διότι ο στρατηγός Δαβάκης είχε τραυματισθεί και την νικηφόρο επιχείρηση ανέλαβε ο Καραβίας».

Το πλήθος των επισήμων και του λαού που παρευρέθηκε στην εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων της προτομής του τον χειροκρότησε ζωηρά, όπως και τους άλλους στρατιωτικούς που είχαν άμεση γνώση της πολεμικής δράσης του και των ηρωικών πράξεών του.”

Συγκλονιστική η περιγραφή του ήρωα Ι. Καραβία

Ο ίδιος ο Ιωάννης Καραβίας περιγράφει πως εξελίχθηκαν τα γεγονότα ως εξής (το κείμενο είναι αυθεντικό, χωρίς ορθογραφικές και συντακτικές παρεμβάσεις):

«Όταν η κίνησις των λόχων ήρχισε εγώ απεμακρύνθην από τον Δαβάκη περί τα 100 μέτρα, δια να δώσω λεπτομερείς εντολάς προς τον δεξιά κινούμενον λόχο Αλεβίζου. Αίφνης ακούω πυροβολισμούς και να πίπτουν βλήματα επί της κορυφής του υψώματος Προφήτης Ηλίας, συγχρόνως δε ηκούοντο φωνές στρατιωτών ότι σκοτώθηκε ο Διοικητής.

Σπεύδω προς τον Δαβάκην, ο οποίος έκειτο αιμόφυρτος με διαμπερές τραύμα του πνεύμονος και 2 έως 3 στρατιώται προσπαθούντες να του επιδέσουν το τραύμα. Διέταξα αμέσως να έλθει ιατρός να του επιδέσει το τραύμα και με τους τραυματιοφορείς να τον στείλω εις το ορεινόν χειρουργείον στο Επταχώρι και τούτο να μην τον δουν οι στρατιώται και χάσουν το ηθικόν των ή και αν χάσω το ύψωμα να μην τον πάρουν οι Ιταλοί αιχμάλωτο. Ο ιατρός μετά δυσκολίας έφθασε εις τον τραυματίαν, λόγω των δραστικών πυρών, πάντως επεδέθη ο τραυματίας και απεστάλη εις το ορεινόν χειρουργείον».

Πως απέτρεψε την κατάληψη του Μετσόβου

«Μετά την εκτέλεσην του ιερού αυτού καθήκοντος (μεταφορά Δαβάκη), διέταξα τους επικεφαλείς των τμημάτων Αξιωματικούς να αποσείρουν τους στρατιώτας από την γραμμήν μάχης όπισθεν του υψώματος εις το απυρόβλητον. Εκεί δε ομίλησα εις όλους τους συμπολεμιστάς μου Αξιωματικούς και στρατιώτας, που τους ετόνισα την σημασίαν του υψώματος αυτού και ότι εάν μας το πάρουν, ανοίγει ο δρόμος δια την κατάληψιν του Μετσόβου.

Τους υπέμνησα ότι είμεθα απόγονοι των Ηρώων του ’21 και να φανούμεν αντάξιοί των, να αμυνθώμεν μέχρι εσχάτου. Οι στρατιώται ενθουσιασθέντες εφώναξαν εν μια φωνή, εδώ θα πέσωμεν όλοι.

Αμέσως επροχώρησα εγώ πρώτος προς την κορυφήν του υψώματος, ακολουθούμενος από τους γενναίους μου Αξιωματικούς Σπυρόπουλον, Θεοδωρόπουλον, Αγιοπετρίτη, Θεοτοκάν, Μελάν και λοιπούς και όπισθεν οι γενναίοι εφ’ όπλου λόγχη.

Όταν εφθάσαμεν εις την κορυφήν του υψώματος εξεχείθημεν, εν αλαλαγμώ φωνάζοντες Αέρα-Αέρα. Οι Ιταλοί οι οποίοι είχαν φθάσει περί τα 200-250 μέτρα από της κορυφής αιφνιδιασθέντες εσταμάτησαν προς στιγμήν και ήρχισαν να καταλαμβάνουν αντερεισματάκια βάλοντες δραστικώς εναντίον μας πλην όμως οι γενναίοι μου έβαλαν και αυτοί εναντίον των μερικοί δε των Αξιωματικών και στρατιωτών έσπευδον εις αποστολήν βολής χειροβομβίδων και εξουδετέρωναν φωλεάς αντιστάσεως πολυβόλων του εχθρού και τους εξανάγκαζον να υποχωρούν.

Η μάχη υπήρξε πεισματώδης και οι Ιταλοί εμάχοντο γενναίως, αλλά μετά τετράωρον εκάμθησαν και δια της κοιλάδος του Σαρανταπόρου υπεχώρησαν προς Πυρσόγιαννην –Αλβανία εγκαταλείψαντες αρκετούς τραυματίας, άφθονον πολεμικόν υλικόν, αιχμαλώτους και περί τα 150 μεταγωγικά».

«Την πρωίαν της επομένης, 3ην Νοεμβρίου, αφιχθέντος και ενός ολαμού πυροβολικού υπό τον Λοχαγόν Αδρίμην εξαπέλυσα σφοδράν επίθεσιν δι΄, ολοκλήρου του αποσπάσματος Πίνδου προς Ταμπούρι, ανέτρεψα τας ελαφρά δυνάμεις του εχθρού και εσυνέχισα την ολοκλήρωσιν της καταλήψεως του αντικειμενικού σκοπού και την 4ην Νοεμβρίου είχα γίνει κύριος της γραμμής Ταμπούρι-Γύφτισσα-Μπολιάνα, αποκόψας τας βορείως του Σμόλικα συγκοινωνίας του εχθρού, ώστε να μην δύναται να ενισχύσει τας εισχωρούσας δυνάμεις προς Σαμαρίναν».

«Η μεραρχία Τζούλια (η καλύτερη ορεινή μονάς του εχθρού) μετά την κατάληψιν Φούρκας-Ταμπούρι, φοβουμένη την κύκλωσιν ήρχισε να υποχωρεί δια της στενής κοιλάδος του Αώου προς Κόνιτσαν, μεταξύ Γκαμήλας και Σμόλικα, σφυροκοπούμενη και κατά πόδας διωκομένη υπό των νεοαφιχθεισών ελληνικών Μονάδων δια την εκδίωξιν εκ του πατρίου εδάφους.

Έτσι εκεί εις τις βουνοκορφές και τα φαράγγια της Πίνδου εκερδήθη η πρώτη Νίκη των Ελλήνων, η οποία είναι και νίκη των ελευθέρων λαών, κατερρίφθη δε και το αήττητον του Άξονος, ανεθάρησαν οι λαοί».

Βιογραφικά στοιχεία για τον Ιωάννη Καραβία

Ο Ιωάννης Καραβίας ήταν αξιωματικός πεζικού του ελληνικού στρατού που διακρίθηκε στον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 καθώς και στις επιχειρήσεις των Συμμάχων στη Μέση Ανατολή και στην Ιταλία κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γεννήθηκε το 1899 στο Μερδένικο, τη σημερινή Παναγούλα Αιτωλοακαρνανίας. Η οικογένεια του καταγόταν από τον Φαναριώτικο κλάδο των Καραβαίων, με κύριους εκπροσώπους τον ιερομάρτυρα και δάσκαλο του γένους Ευγένιο Καραβία και τον Αξιωματικό του Υψηλάντη Βασίλειο Καραβία.

Πηγή: agriniionews.gr/Bikipaideia