Με μια απόφαση, που επιτέλους δείχνει ότι υπάρχει και λειτουργεί η ανεξάρτητη αρχή για τον έλεγχο των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επέβαλε πρόστιμο 300.000 ευρώ στο κανάλι Epsilon, και αναστολή της λειτουργίας του για  επτά ημέρες.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση του ΕΣΡ, η οποία αναρτήθηκε στην Διαύγεια , ο σταθμός είχε κληθεί σε απολογία για την εκπομπή προγράμματος μέσω συνεργαζόμενων καναλιών εκτός Αττικής και εκτός της προβλεπόμενης περιφερειακής ζώνης. Κατηγορείτο ακόμα για την απουσία αυτονόμου προγράμματος και την συνολική ανάθεση της παραγωγής και της διαχείρισης του προγράμματος αυτού σε τρίτους φορείς.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση, ο σταθμός τέθηκε σε διαδικασία ελέγχου γιατί δεν τηρούσε τα προβλεπόμενα σχετικά με την διάρκεια και τις άλλες προϋποθέσεις ως προς την εκπομπή προγράμματος μέσω συνεργαζόμενων καναλιών εκτός Αττικής και εκτός της προβλεπόμενης περιφερειακής ζώνης. Επίσης δεν κρίθηκαν επαρκείς οι εξηγήσεις  για την μη κατάρτιση και παραγωγή αυτονόμου προγράμματος, καθώς το κανάλι ανέθετε  την συνολική παραγωγή και της διαχείριση του προγράμματος αυτού σε τρίτους φορείς.

Η ανακοίνωση αναφέρει σχετικά ότι οι απαντήσεις δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές και έτσι η απόφαση των μελών του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου είναι: Προσωρινή αναστολή της μετάδοσης του προγράμματος για 7 μέρες από 13.05.2019 έως της 19.05.2019 και επιβολή προστίμου ύψους 300.000 ευρώ.