Σε ενίσχυση του στόλου τους με 200 νέα σύγχρονα αστικά λεωφορεία φυσικού αερίου προχωρούν οι οργανισμοί αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Με απόφαση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 24 Μαΐου στη Διαύγεια προσωρινός ανάδοχος είναι η ιταλική εταιρεία Industria Italiana Autobus, η οποία κατέθεσε προσφορά 51,99 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τον Τμήμα 2 του διαγωνισμού για την προμήθεια 650 νέων λεωφορείων, το οποίο είχε προϋπολογισμό 59 εκατ. ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (73, 160 εκατ. ευρώ με Φ.Π.Α.).

Πλέον η εταιρεία έχει προθεσμία 10 ημερών (από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης) ώστε να υποβάλει ηλεκτρονικώς μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα και δικαιολογητικά.

Τα λεωφορεία που θα προμηθεύσει η Industria Italiana Autobus ανέρχονται σε 200 και είναι απλά αστικά οχήματα 12 μέτρων συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) κατηγορίας EURO VI.

Όσον αφορά τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, αυτή ανέρχεται σε 580 ημερολογιακές ημέρες (1,5 έτος) από την υπογραφή της.

Όπως αναφέρεται στις λειτουργικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, το μέγιστο πλάτος, ύψος και το ελάχιστο εσωτερικό ύψος θα είναι 2,555, 3,5 και 2,2 μ. αντίστοιχα, ο ελάχιστος συνολικός αριθμός επιβατών χωρίς τον οδηγό θα είναι 80 και ο αριθμός των καθήμενων (χωρίς οδηγό και ΑμεΑ) 26.

Υπενθυμίζεται ότι προσωρινοί ανάδοχοι για τα τμήματα του μεγάλου διαγωνισμού που αφορούν στην προμήθεια 100 αρθρωτών CNG λεωφορείων και 250 απλών ηλεκτρικών λεωφορείων είναι η Iveco και η Yutong αντίστοιχα.

Σε εκκρεμότητα βρίσκεται ο διαγωνισμός για την προμήθεια 100 απλών ηλεκτρικών αστικών λεωφορείων 12 μέτρων και ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ.

Ο διαγωνισμός περιελάμβανε και την προμήθεια 100 υβριδικών λεωφορείων, αλλά κηρύχθηκε άγονος μιας και δεν κατατέθηκε κάποια προσφορά.