Από το υπουργείο εσωτερικών δόθηκαν λεπτομέρειες για το πως θα οδηγηθούμε στις κάλπες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές προκειμένου να εκλέξουμε τους περιφερειάρχες και δημάρχους της χώρας.

Οι κάλπες για τις περιφερειακές και τις δημοτικές εκλογές είναι προγραμματισμένο να στηθούν την Κυριακή 8 Οκτωβρίου, ενώ όπου χρειαστεί επαναληπτικός γύρος αυτός θα διεξαχθεί την αμέσως επόμενη Κυριακή, στις 15 δηλαδή του ίδιου μήνα.

Στις 23:59 την Πέμπτη (31/8) έληξε η σχετική προθεσμία που είχε δοθεί στους συνδυασμούς προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν για τη συμμετοχή στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου ο χρόνος έχει αρχίσει να κυλά αντίστροφα, αφού σε κάτι περισσότερο από έναν μήνα θα κληθούμε να αναδείξουμε τους αιρετούς που θα μας εκπροσωπούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι αριθμοί συνδυασμών και υποψηφίων

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε το ΥΠΕΣ οι υποβληθέντες συνδυασμοί για τις Δημοτικές Εκλογές ανέρχονται στους 947, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι στους 24.216 και οι υποψήφιοι σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων στους 22.951.

Όσον αφορά στις Περιφερειακές Εκλογές οι υποβληθέντες συνδυασμοί ανέρχονται στους 51 και οι υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι στους 2.554.

Οι νέες αρχές θα πιάσουν επίσημα δουλειά από την 1 η Ιανουαρίου 2024 και η πενταετής θητεία τους θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Ωστόσο, κάθε φορά που πλησιάζει η περίοδος των αυτοδιοικητικών εκλογών (διεξάγονται κάθε 5 χρόνια) αντικείμενο συζήτησης γίνεται το πώς υπολογίζονται οι αμοιβές που λαμβάνουν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και περιφερειάρχες.

Οι μισθοί για δημάρχους και περιφερειάρχες

Τον περασμένο Μάρτιο, το υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) είχε δώσει στη δημοσιότητα μια αναλυτική ενημέρωση 63 σελίδων με τον τίτλο «Οδηγός για την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης», στην οποία μεταξύ άλλων παρουσιάζονται στοιχεία για τις αποδοχές των αιρετών.

Το ύψος της αντιμισθίας των δημάρχων καθορίζεται με την υπ’ αριθ. 54698/5.10.2018 (Β’ 4704) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 72865/10.12.2018 (Β’ 5726) όμοια απόφαση.

Με τις προαναφερθείσες αποφάσεις, εκτός από το ύψος της αντιμισθίας των δημάρχων, ανάλογα με το πληθυσμό του δήμου, ορίζεται ότι οι έμμισθοι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το είκοσι ένα τοις εκατό (21%) αυτής. Η αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης είναι ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της αντιμισθίας λαμβάνεται υπόψη ο μόνιμος πληθυσμός του δήμου, καθώς και ότι τα αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, επέρχονται από την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου .

Η λήψη της αντιμισθίας δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, εφόσον οι δήμαρχοι, οι έμμισθοι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων και οι συμπαραστάτες του δημότη και της επιχείρησης έχουν τη δυνατότητα, με σχετική αίτησή τους προς την οικονομική υπηρεσία του δήμου, να την αρνηθούν ή να την παραχωρήσουν για οποιονδήποτε κοινωνικό σκοπό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Σ.

Στα εν λόγω ποσά δεν περιλαμβάνονται έξοδα παράστασης, μετακίνησης (εκτός έδρας), χρήση υπηρεσιακού ΙΧ κ.ά.

Ίδιο ποσό με τους δημάρχους των μεγαλουπόλεων λαμβάνουν και οι περιφερειάρχες, ενώ οι αντιπεριφερειάρχες παίρνουν το ποσό των 3.206 ευρώ.