Σύγχρονα συστήματα με χρήση ρομπότ και drones εφαρμόζονται σε μεγάλους δρόμους με τούνελ, προκειμένου να καταστήσουν ασφαλέστερες  τις σήραγγες, όπως είναι αυτές της Εγνατίας οδού.

Ήδη κάποια ρομπότ δοκιμάστηκαν σε υποδομές της χώρας μας και τα αποτελέσματα είιναι ενθαρρυντικά.  Από τους οδικούς άξονες με τις περισσότερες σήραγγες στην Ευρώπη είναι η Εγνατία οδός. Διαθέτει συνολικά 73 δίδυμες σήραγγες συνολικού μήκους 50 χιλιομέτρων γεγονός που σημαίνει ότι αποτελούν 7% του μήκους του οδικού άξονα.

Δεν χρήζει επιστημονικής τεκμηρίωσης πόσο σημαντικό είναι το έργο που αυτές επιτελούν, μιας και μετατρέπουν κοπιαστικές διαδρομές σε ξεκούραστα ταξίδια. Όπως, ωστόσο, όλες οι οδικές υποδομές, οι σήραγγες χρήζουν τακτικών ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εκδρομείς διέρχονται από αυτές με ασφάλεια.

Χείρα βοηθείας στην επιθεώρηση των υποδομών υπόσχονται ότι μπορούν να προσφέρουν κάποια ρομπότ που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος PILOTING, στο οποίο συνεργάζονται 13 φορείς έξι χωρών.

Δοκιμές στη σήραγγα του Μετσόβου

Αυτές οι ρομποτικές λύσεις εξετάστηκαν στο πλαίσιο πολυήμερων δοκιμών επαλήθευσης στο πεδίο, για δεύτερη φορά σε δύο σήραγγες της Εγνατίας Οδού στο Μέτσοβο, στην Ήπειρο, από την «Εγνατία Οδός ΑΕ.».

Ειδικότερα, κατά τις δοκιμές πεδίου δοκιμάστηκαν τα robots που αναπτύχθηκαν στο πρόγραμμα για την επιθεώρηση της οδικής σήραγγας Μετσόβου (μήκους 3,5 χλμ) και της υδραυλικής σήραγγας μεγάλου ορύγματος. Τα κύρια σενάρια και τα robots που δοκιμάστηκαν σύμφωνα με τους διαφορετικούς τύπους επιθεώρησης ήταν τα εξής:

– Το ρομποτικό όχημα CART από τη ROBOTNIK, ένα προηγμένο robot εδάφους σχεδιασμένο για γενική επιθεώρηση σηράγγων (με χρήση εικόνων και αισθητήρων LIDAR). Το robot εδάφους είναι σε θέση να κινείται αυτόνομα, με ακρίβεια και με ασφάλεια, σε περιοχές χωρίς δορυφορική κάλυψη (περιβάλλον GNSS) χάρη στους αλγόριθμους πλοήγησης που αναπτύχθηκαν από τη SINTEF και τη ROBOTNIK.

Ολοκληρωμένη ψηφιακή λύση επιθεώρησης

Το ελικόπτερο TT-DRONE από τη USE που έχει αναπτυχθεί για λεπτομερή οπτική επιθεώρηση συγκεκριμένων περιοχών των σηράγγων. Είναι ένα drone συνδεμένο στο ρομπότ εδάφους για να μπορεί να πετάει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το drone μπορεί επίσης να πλοηγηθεί αυτόνομα και με ακρίβεια (χωρίς πιλότο) ώστε να λάβει εικόνες από τις περιοχές ενδιαφέροντος.

Όλες αυτές οι τεχνολογίες έχουν ενσωματωθεί στην πλατφόρμα PILOTING I&M ώστε να αναπτυχθεί μια πλήρως (από την αρχή μέχρι το τέλος) ολοκληρωμένη ψηφιακή λύση επιθεώρησης με τη χρήση ρομπότ. Τα τελικά αποτελέσματα επιθεώρησης που έλαβαν χώρα στις σήραγγες της Εγνατίας Οδού, αξιολογούνται από ομάδα μηχανικών της “Εγνατία Οδός ΑΕ”, συγκριτικά με τα αποτελέσματα των συμβατικών συμβατικά επιθεωρήσεών τους.

Όπως ανακοινώνει η Εγνατία Οδός, αυτές οι εξελίξεις καθιερώνουν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PILOTING ως φάρο καινοτομίας και βιωσιμότητας για την επιθεώρηση σηράγγων παγκοσμίως. Τα ευρήματα και οι λύσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο αυτού του έργου αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση των μελλοντικών εμπορικών προϊόντων μετά την ολοκλήρωση του έργου στα τέλη του 2023.