Σε εφαρμογή μπαίνουν  προληπτικά μέτρα για αποφυγή της θερμικής καταπόνησης  των εργαζομένων και την αποφυγή ατυχημάτων, μετά τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για συνθήκες καύσωνα τις επόμενες μέρες.

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα τόσο με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, όσο και με οδηγίες από συνδικαλιστικές ομοσπονδίες, έχει προσδιοριστεί το ισχύον πλαίσιο για το ενδεχόμενο εφαρμογής του μέτρου της τηλεργασίας, με τις περιπτώσεις και τα κριτήρια.

Οι περιπτώσεις παροχής τηλεργασίας λόγω καύσωνα – Τα προληπτικά μέτρα

Όπως αναφέρεται στο σχετικό εδάφιο «Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας:

Για εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και ειδικά στις περιπτώσεις έκθεσής τους σε επιβαρυντικές συνθήκες, δίδεται η δυνατότητα, εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας εφόσον είναι εφικτό από τη φύση της εργασίας τους. Σχετικά στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΥΑ  65581/2023 (ΦΕΚ Β΄4491/ 12.7.2023)  παρατίθενται αναφορές σε:

–  παράγοντες κινδύνου για εκδήλωση ασθενειών/βλαβών που σχετίζονται με τη θερμότητα λόγω έκθεσης στο χώρο εργασίας , όπως 1) η έλλειψη εγκλιματισμού στις αυξημένες θερμοκρασίες, 2) το μέτριο ή χαμηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης, 3) η αφυδάτωση, 4) η ηλικία>60 έτη, 5) ο υψηλός δείκτης μάζας σώματος (>30), 6) συγκεκριμένα υποκείμενα νοσήματα, 7) η λήψη ορισμένων ουσιών και φαρμάκων.

– ενδεικτικό κατάλογο ατομικών, περιβαλλοντικών και φαρμακευτικών παραγόντων, καθώς και παθολογικών καταστάσεων που προδιαθέτουν σε εκδηλώσεις/βλάβες που σχετίζονται με τη θερμική έκθεση στο χώρο εργασίας και αφορούν στους εργαζόμενους που εντάσσονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου με αυξημένο κίνδυνο για την υγεία τους λόγω της θερμικής καταπόνησης.