Σε επιλεκτικές και προκλητικές αυξήσεις αμοιβών για τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και διευθυντικά στελέχη της ΕΡΤ ΑΕ προχώρησε η κυβέρνηση με ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση), όπως καταγγέλλουν η ΕΣΗΕΑ και η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας – Θράκης.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΜ-Θ αναφέρει:

“Την ίδια περίοδο που αποφασίστηκαν περικοπές και γίνεται χρήση μονομελών συνεργείων για την κάλυψη ρεπορτάζ στην ΕΡΤ 3, ενώ μειώθηκαν και οι μέρες των εκτός έδρας των εργαζομένων, έρχονται επιλεκτικές αυξήσεις σε διευθυντικά στελέχη της ΕΡΤ!

Με τη νέα ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στις 8/2, τα διορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ και 60 διευθυντικά στελέχη της εταιρείας θα λάβουν σημαντικότατες μισθολογικές αυξήσεις.

Αποκορύφωμα αυτών, οι αυξήσεις κατά 79% στην αμοιβή του προέδρου της ΕΡΤ και κατά 55% στην αμοιβή του διευθύνοντος συμβούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ καταγγέλλει τις επιλεκτικές αυτές αυξήσεις και ζητά άμεσα από την Κυβέρνηση την υπογραφή της νέας ΚΥΑ για αξιοπρεπείς αυξήσεις στις αμοιβές των δημοσιογράφων που εργάζονται στην ΕΡΤ και στα άλλα Δημόσια Μέσα και μαστίζονται όπως και όλοι οι εργαζόμενοι από τον πληθωρισμό των τελευταίων μηνών”.

ΕΣΗΕΑ: πρόκληση και αναλγησία προς την ελληνική κοινωνία

Από την πλευρά της η ΕΣΗΕΑ κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις στα στελέχη της ΕΡΤ, την ώρα που οι δημοσιογράφοι έλαβαν… τροφεία σε προπληρωμένες κάρτες.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ θεωρεί πρόκληση και αναλγησία προς την ελληνική κοινωνία, που μαστίζεται από πληθωρισμό πάνω από 10%, την ΚΥΑ για τις αμοιβές της διοικητικής πυραμίδας της ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα που οι δημοσιογράφοι των δημόσιων ΜΜΕ έλαβαν τροφεία σε προπληρωμένες κάρτες για αγορά συγκεκριμένων ειδών αν και η ΕΣΗΕΑ διεκδίκησε αξιοπρεπείς μισθολογικές αυξήσεις. Είναι μια σημαντική ενίσχυση τους εισοδήματός τους αλλά δεν είναι μισθός», υπογραμμίζει η ΕΣΗΕΑ και στη συνέχεια κάνει αναφορά στις αυξήσεις που θα λάβουν τα στελέχη της κρατικής τηλεόρασης.

«Αυξήσεις κατά 79% της αμοιβής του Προέδρου της ΕΡΤ και κατά 55% του Διευθύνοντος Συμβούλου»

«Με την νέα ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στις 8/2, τα διορισμένα μέλη του Δ.Σ. της ΕΡΤ και τουλάχιστον 60 υψηλόβαθμα στελέχη της επιλογής τους, λαμβάνουν σημαντικότατες μισθολογικές αυξήσεις. Ούτε τροφεία, ούτε προπληρωμένες κάρτες. Αυξήσεις στους μισθούς τους.

Κορυφή του παγόβουνου, οι αυξήσεις κατά 79% της αμοιβής του Προέδρου της ΕΡΤ και κατά 55% του Διευθύνοντος Συμβούλου», τονίζει χαρακτηριστικά.

«Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε το Ενιαίο Μισθολόγιο ως μια ισοπεδωτική, άδικη και απόλυτα δυσλειτουργική πολιτική, ειδικά για τα ΜΜΕ του Δημοσίου. Στα δέκα χρόνια της καταστροφικής για τους εργαζόμενους εφαρμογής του, διαρκώς αναζητούνται εξαιρέσεις και παράθυρα – όχι ως χάρη σε εργαζόμενους αλλά για να μπορέσει στοιχειωδώς να λειτουργήσει ο δημόσιος τομέας.

Η ανισότητα στην αντιμετώπιση είναι πρόδηλη, καταχρηστική και απαξιωτική για τους εργαζόμενους. Ζητάμε αξιοπρεπείς μισθολογικές αυξήσεις για όλους, προσωπικό βάσης και στελέχη, και όχι δώρα σε κάποιους εκλεκτούς», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.

Το ΦΕΚ με την επίμαχη ΚΥΑ

Σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση των Θ. Σκυλακάκη και Ι. Οικονόμου που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, οι μικτές μηνιαίες απολαβές του προέδρου της ΕΡΤ πλέον θα ανέρχονται σε 5.100 ευρώ, ενώ του διευθύνοντος συμβούλου στις 6.650 ευρώ.

Επίσης «η μικτή μηνιαία αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. των δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4173/2013 όπως ισχύει, καθορίζεται στο ποσό των 900,00 ευρώ».

Τονίζεται ότι ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του ΔΣ «δεν δικαιούνται καμία άλλη χρηματική απολαβή, αμοιβή ή προνόμιο πέραν των καθοριζόμενων με την παρούσα αμοιβών και αποζημιώσεων αντίστοιχα».

Στο ίδιο ΦΕΚ καθορίζονται και οι αυξήσεις σε ανώτατα στελέχη του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, δηλαδή σε γενικούς διευθυντές, τους αναπληρωτές τους, διευθυντές, υποδιευθυντές κλπ. Ειδικότερα οι μισθοί διαμορφώνονται:

  • Γενικός Διευθυντής 4.300 ευρώ
  • Αναπληρωτής γενικός διευθυντής 3.800 ευρώ
  • Διευθυντής Υποδιευθυντής του επιπέδου 1: 3.300 ευρώ
  • Διευθυντής Υποδιευθυντής του επιπέδου 2: 2.900 ευρώ.
  • Διευθυντής Υποδιευθυντής του επιπέδου 3: 2.500
  • Υποδιευθυντής του επιπέδου 1: 2.600 ευρώ
  • Υποδιευθυντής του επιπέδου 2: 2.400 ευρώ
  • Υποδιευθυντής του επιπέδου 3: 2.200 ευρώ

Αποσαφηνίζεται ότι οι αυξήσεις αυτές θα έχουν πλαφόν θέσεων με ποσόστωση. Δηλαδή το 20% των διευθυντών και των υποδιευθυντών επιπέδου 1 θα πάρει αύξηση 3.300 ευρώ και 2.600 ευρώ αντιστοίχως, το 50% του επιπέδου 2 και το 30% των επιτελικών επιπέδου 3.

Διευκρινίζεται σε άλλο σημείο του ΦΕΚ ότι από τη στιγμή κατά την οποία οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ δεν θα έχουν θέση ευθύνης που να δικαιολογεί την αντίστοιχη αύξηση, αλλά θα συνεχίζουν να εργάζονται βάσει της ειδικότητας τους, θα «αμείβονται σύμφωνα με το μισθολογικό καθεστώς του κλάδου που ανήκουν».

Ρητά επίσης αναφέρεται ότι «οι πάσης φύσεως αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, απολαβές και σύνταξη που καταβάλλονται στα πρόσωπα του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου»