Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος έκδοσης πιστοποιητικών νόσησης και καταργούνται οι διαδικασίες, που άφηναν περιθώριο σε ανεμβολίαστους να αναζητούν πλάγιες μεθόδους προκειμένου να αποφύγουν το εμβόλιο για τον κορωνοϊό.

Μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών, τα πιστοποιητικά νόσησης από σήμερα θα χορηγούνται αποκλειστικά, μόνο μετά από θετικό μοριακό τεστ (PCR). Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ίσως και μέσα στην ημέρα «κοπεί» και τεχνικά η έκδοση πιστοποιητικών νόσησης μετά από την διενέργεια rapid test που ισχύει μέχρι τώρα.

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση κάνει πιο αυστηρή τη στάση της, μετά από περιστατικά όπως αυτό φαρμακοποιού στον Έβρο που έκανε ψευδείς δηλώσεις «νοσούντων» στο σύστημα του ΕΟΔΥ.

Παράλληλα, οι ειδικοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να περιοριστεί στο κοντινό μέλλον και η διάρκεια του πιστοποιητικού νόσησης, που αυτή τη στιγμή ισχύει για έξι μήνες. Σημειώνεται ότι το PCR τεστ είναι πιο ακριβές αλλά και ακριβότερο (60 ευρώ στα ιδιωτικά εργαστήρια) του Rapid.

Τι θα ισχύει για το πρόστιμο των 100 ευρώ

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, θεσπίζεται η επιβολή προστίμου ύψους 100 ευρώ για κάθε μήνα που δεν εμβολιάζονται οι πολίτες ηλικίας άνω των 60 ετών. Το μέτρο, που προκάλεσε σφοδρή αντιπαράθεση χθες στη Βουλή, θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 16 Ιανουαρίου.

Στη σχετική τροπολογία επισημαίνεται ότι η υποχρεωτικότητα για εμβολιασμό αφορά «όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της ελληνικής επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και 31η Δεκεμβρίου 1961».

Πώς θα αποφύγουν το πρόστιμο οι ανεμβολίαστοι

Στις λεπτομέρειες που δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά το υπουργικό συμβούλιο επισημαινόταν ότι το πρόστιμο θα επιβάλλεται σε όποιον δεν κλείνει ραντεβού. Μέσα σε λίγες ώρες, ωστόσο, ακολούθησαν διευκρινίσεις. Πλέον, όπως προκύπτει, δεν θα αρκεί ο προγραμματισμός ραντεβού για την αποφυγή του προστίμου.

Αντιθέτως, οι πολίτες άνω των 60 ετών -που μέχρι σήμερα είναι ανεμβολίαστοι- θα πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολίου (στην περίπτωση του Johnson’s & Johnson’s) μέχρι και τις 16 Ιανουαρίου 2022. «Η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο» τονίζεται στην τροπολογία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Στην τροπολογία επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση στην υποχρέωση εμβολιασμού αποδεικνύεται μέσω:

α) Ψηψιακού Πιστοποιητικού ΟΙΟ-19 Ε.Ε. (Ε ΟΊ8ΊΙ ΟΙ0 ςθΓΊ&θ ΕΟ) του
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ι4ης
Ιουνίου 2021 καιτου άρθρου πρώτου από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’87), οποία κυρώθηκε άρθρο του ν. 4806/2021 (Α’ 95) πληροψορίες σχετικά
κατάσταση του ψυσικού προσώπου-κατόχου του αψορά εμβολιασμό
από κορωνοϊό ονο-ι9,
β) βεβαίωσης εμβολιασμού παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
γ) βεβαίωσης που επιβεβαιώνεται θετικό διαγνωστικό έλεγχο παρ. 1 του
άρθρου 5 υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόψασης των Υπουργών Υγείας και
Επικρατείας,
δ) ισοδύναμου πιστοποιητικού βεβαίωσης τρίτης χώρας.

Ποιοι δεν έχουν υποχρέωση  και ποιοι θα πληρώσουν μισό πρόστιμο

Στην τροπολογία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό περιλαμβάνονται δυο ειδικές κατηγορίες πολιτών που εξαιρούνται του μέτρου. Συγκεκριμένα, δεν υπέχουν υποχρέωση εμβολιασμού:

(α) όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την νόσηση και

(β) όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου.

«Ειδικώς τα άτομα αναπηρία που αδυνατούν να υποβληθούν σε διαδικασία του εμβολιασμού για αντικειμενικούς λόγους, που σχετίζονται με την πραγματική τους κατάσταση, ως συνέπεια των παθήσεών τους, όπως οι βαριές περιπτώσεις αυτισμού και επιληψίας, δύνανται να εξαιρούνται από την υποχρέωση εμβολιασμού, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του θεράποντος ιατρού τους και κατόπιν έγκρισης από τις επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Δεν εμπίπτουν, επίσης, εφαρμογής του παρόντος οι κατηγορίες εργαζομένων που υποχρεούνται εμβολιασμό κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» αναφέρεται σχετικά.

Επιπλέον, στην περίπτωση διενέργειας της πρώτης έως και την 15η μέρα του μήνα και ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ειδικώς για τον μήνα αυτό, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 50 ευρώ.

Ποιοι εργαζόμενοι εξαιρούνται

Επιπλέον, εξαιρούνται οι εργαζόμενοι για τους οποίους βάσει του νόμου 4820/2021 ήδη ισχύει υποχρεωτικότητα εμβολιασμού. Αυτοί είναι οι εξής:

όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό), ήτοι:
(α) Κέντρα Αποθεραπείας – Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας, Κέντρα Αποθεραπείας – Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας και Ελάχιστες Μονάδες Ιατρικής Αποκατάστασης του άρθρου 15 του π.δ. 395/1993 (Α’ 166).
(β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία του άρθρου 30 του ν. 2072/1992.
(γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996 (Β’ 825).
(δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α’ 213).
(ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 631/1974 (Α’ 271).
(στ) Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία.
(ζ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας της 31 ης Οκτωβρίου 2018 (Β’ 4898).
(η) Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας.
(θ) Ειδικά Ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α’ 2).
(ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β’ 1397).
(ια) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/1993 (Β’ 789).
(ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), και
(ιγ) Το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».
Πώς θα εντοπίζονται από το σύστημα και πως θα επιβάλλεται το πρόστιμο.

Πως θα γίνεται η διασταύρωση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διασταύρωση των στοιχείων, δηλαδή το αν κάποιος παραμένει ανεμβολίαστος, θα γίνεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, που θα επιτρέπει τον έλεγχο στοιχείων από την πλατφόρμας εμβολιασμού.

Το πρόστιμο των 100 ευρώ θα επιβάλλεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ μετά τη διασταύρωση των παραπάνω στοιχείων.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, τα ποσά που θα συγκεντρωθούν θα διοχετευθούν στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.