Ως  επιτακτική χαρακτήρισαν την ανάγκη αντιμετώπισης της υποστελέχωσης των ελληνικών ΑΕΙ σε διοικητικό και διδακτικό προσωπικό, η 103η Σύνοδος των Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη στην Καστοριά.

Στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου οι Πρυτάνεις ζητούν την κατεπείγουσα κάλυψη των κενών θέσεων μελών ΔΕΠ ενώ την ίδια στιγμή ζητούν από το Υπουργείο την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης νέων Οργανισμών που θα καλύψουν τις σημερινές αλλά και μελλοντικές ανάγκες των Πανεπιστημίων.

Οι Πρυτάνεις ζητούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της υποχρηματοδότησης των ΑΕΙ, την άμεση επίλυση των εκκρεμών εγκρίσεων χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και την ανάγκη ενός ειδικού προγράμματος- γέφυρας στη μεταβατική περίοδο μεταφοράς των προγραμμάτων από το παλιό στο νέο ΕΣΠΑ.

Επίσης τονίζουν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στην απλοποίηση των διαδικασιών στους ΕΛΚΕ και ταυτόχρονα να προχωρήσει στην βελτίωση του νέου νομοθετικού πλαισίου για τα ΑΕΙ και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που προέκυψαν από τον ένα χρόνο εφαρμογής του.

O Προεδρεύων της Συνόδου καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης ανέφερε ότι ο Υπουργός Παιδείας κατά την ομιλία του στις εργασίες της Συνόδου δεσμεύτηκε για συστηματική συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές ώστε να εξεταστούν όλα τα ζητήματα και οι προτάσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των Πανεπιστημίων κι ότι  το Ελληνικό́ Δημόσιο Πανεπιστήμιο αποτελεί́ στρατηγική́ προτεραιότητα της κυβέρνησης και θα ενισχυθεί με στοχευμένες  πολιτικές.

Υπό την προεδρία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  και Προεδρεύοντα τον Πρύτανη Καθηγητή Θεόδωρο Θεοδουλίδη και με τη συμβολή των υπολοίπων μελών του Προεδρείου, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή και του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου καθηγητή Ανδρέα Φλώρου.

Στο πλαίσιο της Συνόδου, πραγματοποιήθηκαν θεματικές συνεδρίες για τις σύγχρονες ανάγκες των ελληνικών ΑΕΙ με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος, του Study in Greece και του επικεφαλής της Μονάδας 3-Κύπρου και Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης DG REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Carsten Rasmussen.

Στις εργασίες της Συνόδου μετείχαν εκτός από τον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη  ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Γενικό́ς Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Οδυσσέας Ζώρας, η Ειδική́ Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού́ Ταμείου Νίκη Δανδόλου, ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδας Καλλίρης και ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης Καθηγητής Περικλής Μήτκας.