Αναρτήθηκε στο opengov.gr, το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». H ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει για 13 ημέρες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα σχόλια και τις προτάσεις τους έως την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020, στις 08:00.

Όπως έγινε γνωστό, μέσω διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε η ηγεσία του υπουργείου, με το εν λόγω σχέδιο νόμου εισάγονται μεταρρυθμίσεις που αφορούν αλλαγές στο πρόγραμμα του σχολείου, παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου και οργανωτικές και βελτιωτικές αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση.

Ειδικότερα, μεταξύ των αλλαγών που προτείνονται, είναι οι εξής:

Α. Αλλαγές στο πρόγραμμα του σχολείου

Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Εισάγονται πιλοτικά νέες θεματικές στο υποχρεωτικό πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων από το επόμενο σχολικό έτος (2020-2021).

Αγγλικά στο νηπιαγωγείο: Εισάγεται πιλοτικά στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, η ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Κατανομή ωρών διδασκαλίας: Ενισχύεται η διδασκαλία της πληροφορικής, των ξένων γλωσσών, των κλασικών γραμμάτων και της φυσικής αγωγής, όπως και η εκπόνηση ερευνητικών/συνθετικών εργασιών.

Οργάνωση και παρακολούθηση μαθημάτων – αξιολόγηση: Μεταξύ άλλων, ανακατανέμονται ορισμένα μαθήματα σε ομάδες και εξορθολογίζονται οι προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης των μαθητών όπως και η αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών.

Τράπεζα Θεμάτων: Συστήνεται εκ νέου ο θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στο λύκειο.

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μεταξύ άλλων, μειώνονται οι Ομάδες Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου από 4 σε 3 και επαναφέρονται οι συντελεστές βαρύτητας σε δύο μαθήματα ανά σχολή, τμήμα, ή εισαγωγική κατεύθυνση, από την επόμενη σχολική χρονιά.

Β. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου

Πρότυπα και πειραματικά σχολεία: Ενισχύεται και διευρύνεται ο θεσμός των πρότυπων σχολείων και πειραματικών σχολείων.

Αξιολόγηση: Θεσμοθετείται από το ερχόμενο σχολικό έτος (2020-21) ένα νέο συνεκτικό πλαίσιο για την καλύτερη οργάνωση του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και για τη διττή αξιολόγηση σε επίπεδο σχολικής μονάδας, την εσωτερική αυτό-αξιολόγηση, και την εξωτερική αξιολόγηση.

Εκπαιδευτικοί στην τάξη: Εισάγονται κίνητρα και ρυθμίσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος πλήρωσης κενών. Προβλέπεται επίσης διετής διάρκεια ισχύος πινάκων των εκπαιδευτικών.

Ασφάλεια στο σχολείο / ρυθμίσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού: Θεσμοθετείται ο «Εκπαιδευτικός Εμπιστοσύνης», που λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τις υφιστάμενες υποστηρικτικές δομές, και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό: Μεταξύ άλλων, εισάγονται οργανωτικές ρυθμίσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος πλήρωσης κενών, την απλοποίηση διαδικασιών, την επίσπευση καταβολής επιμισθίων, την παροχή κινήτρων και μεγαλύτερης ελευθερίας των εκπαιδευτικών και άλλες ρυθμίσεις που διέπουν το καθεστώς τους.

Τα μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Γ. Οργανωτικές και βελτιωτικές ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση

Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων: Προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων από κάθε ΑΕΙ, θεσμοθετούνται τα κοινά (joint) και διπλά (dual) προγράμματα σπουδών μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, θερινά προγράμματα στα ΑΕΙ, ενώ παράλληλα παρέχονται διευκολύνσεις για την προσέλκυση και τη διαμονή αλλοδαπών φοιτητών.

Διαδικασία ανάδειξης πρυτανικών αρχών: Θεσμοθετείται το ενιαίο ψηφοδέλτιο πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων, προβλέπεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη διασφάλιση του αδιάβλητου και τη διευκόλυνση συμμετοχής στη διαδικασία, αλλάζει το εκλεκτορικό σώμα και καθιερώνεται η 4ετής θητεία.

Νέο πλαίσιο για τις μετεγγραφές φοιτητών: Καθιερώνεται για πρώτη φορά πρόσθετο ακαδημαϊκό κριτήριο (βάση εισαγωγής μείον 2.750 μόρια), εξορθολογίζονται τα υφιστάμενα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για την αποφυγή καταστρατήγησης των κανόνων και εισάγεται η καινοτομία του β’ κύκλου μετεγγραφών.

Πρώτη συνεδρίαση Ανωτάτου Συμβουλίου

Τις εργασίες της πρώτης συνεδρίασης του Ανωτάτου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης χαιρέτισαν, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, και ο Υφυπουργός, κ. Βασίλης Διγαλάκης.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας συνομίλησε με τον Πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ, Καθηγητή κ. Περικλή Μήτκα και τα μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου, κ.κ. Γεώργιο Χρούσο, ομότιμο Καθηγητή Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Άγγελο Χανιώτη, Καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών του Princeton, Χρύσα Κουβελιώτου, Καθηγήτρια και διευθύντρια του Ινστιτούτου Επιστημών Αστρονομίας, Φυσικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου George Washington, και Γιώργο Δουκίδη, Καθηγητή στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Υπουργός και ο Υφυπουργός ανέπτυξαν τις πολιτικές που εφαρμόζονται ήδη για την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου, της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας των ΑΕΙ, και εν γένει τη συνολική αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, η κα Κεραμέως αναφέρθηκε στα κρίσιμα βήματα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι:
1. Πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της ελευθερίας, του αυτοδιοίκητου και της εξωστρέφειας των ιδρυμάτων, όπως: κατάργηση του ασύλου, απελευθέρωση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, δημιουργία ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων δίχως την ανάγκη σύμπραξης με άλλο ΑΕΙ ή Υπουργικής έγκρισης.
2. Η σύσταση της ΕΘΑΑΕ ως κεντρικού πυλώνα αναβάθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η σημαντική ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ανεξάρτητης αρχής, σε τομείς όπως η διαμόρφωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας και η αξιολόγηση και τα κριτήρια χρηματοδότησης των Ιδρυμάτων, συνιστούν θεμέλια του εγχειρήματος, γι’ αυτό και η Κυβέρνηση προέταξε τη θεσμοθέτηση της ισχυρής αυτής ανεξάρτητης αρχής.
3. Νόμος-πλαίσιο για τα ΑΕΙ. Επείγουσες ρυθμίσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί νομοθετικά, όπως ο εξορθολογισμός του συστήματος μετεγγραφών, ενώ έπεται η κατάθεση ενός συνολικού νομοσχεδίου για τη συνολική βελτίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο κ. Διγαλάκης αναφέρθηκε στην επιλογή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ να ξεκινήσει το μεταρρυθμιστικό της έργο στην ανώτατη εκπαίδευση από την αναβάθμιση της ΕΘΑΑΕ. Ο διττός, πλέον, ρόλος της ανεξάρτητης αρχής περιλαμβάνει τόσο τη χάραξη της εθνικής στρατηγικής, όσο και τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Ο στρατηγικός σχεδιασμός σε εθνικό επίπεδο, αλλά και η σύναψη πολυετών προγραμματικών συμφωνιών με τα πανεπιστήμια που θα τους επιτρέψει να καταρτίσουν τις δικές τους αναπτυξιακές στρατηγικές, θα οδηγήσουν στην πλήρη αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα.

Σε δηλώσεις τους, οι κ.κ. Κεραμέως και Διγαλάκης τόνισαν: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρακολουθούμε τα πρώτα βήματα της ΕΘΑΑΕ, και είναι μεγάλη τιμή για τη χώρα η συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων ακαδημαϊκών που διαπρέπουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υπό την ηγεσία του Καθηγητή Περικλή Μήτκα, τον οποίο συγχαίρουμε για την εξαιρετική πορεία του μέχρι τώρα ως Προέδρου της ΕΘΑΑΕ καθώς και για τον τρόπο που χειρίστηκε την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, εν μέσω της πρωτοφανούς αυτής υγειονομικής κρίσης. Προσβλέπουμε στη στενή και εποικοδομητική συνεργασία για την ουσιαστική αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.»  (Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ)