Α.Β. Βασιλόπουλος: Θα προσφύγουμε στα διαθέσιμα ένδικα μέσα κατά του προστίμου του υπουργείου Ανάπτυξης

Στην εξάντληση όλων των διαθέσιμων ένδικων μέσων προσφεύγοντας κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ύψους 319.000 ευρώ για αισχροκέρδεια σε 23 προϊόντα από το υπουργείο Ανάπτυξης, σκοπεύει να προχωρήσει η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος.

Στέλεχος της εταιρείας αφενός επιβεβαιώνει την επιβολή του συγκεκριμένου προστίμου, ωστόσο το χαρακτηρίζει ως άδικο και αβάσιμο σε μία περίοδο που, όπως λέει, ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων λειτουργεί με ζημιές.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος ισχυρίζεται ότι ο υπολογισμός έγινε με βάση λάθος στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη αρχικές τιμές τιμοκαταλόγου και όχι τελικές τιμές πώλησης.

Η αλυσίδα στον ίδιο τόνο εκφράζει την έντονη διαφωνία της ως προς την κατηγορία του υπουργείου περί “αθέμιτης κερδοφορίας”.

Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι “ως εταιρεία, στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια της κυβέρνησης, οδηγώντας την αγορά σε χαμηλές τιμές. Μειώσαμε τις τιμές μας και σε άλλα προϊόντα στο σύνολο των προσφερόμενων κωδικών μας. Από την εφαρμογή του “καλαθιού του νοικοκυριού”, έχουμε χάσει πάνω από 2 εκατομμύρια Ευρώ πουλώντας πολλά προϊόντα ακόμα και κάτω του κόστους”, αναφέρει το ίδιο πρόσωπο.

Λάθος να μιλάμε για αθέμιτη κερδοφορία

Σύμφωνα με την ΑΒ Βασιλόπουλος οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψιν οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα και στέκεται σε επιμέρους περιπτώσεις και δεδομένα όπως αναφέρονται ακολούθως:

“- Είναι λάθος να μιλάμε για αθέμιτη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους ενός μεμονωμένου προϊόντος και μόνο.

– Δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν τυχόν αυξήσεις των λειτουργικών εξόδων μιας εταιρείας αγνοώντας έτσι αν μιλάμε τελικά για πραγματικό κέρδος ή ζημία.

– Επιβάλλεται η διατήρηση σταθερής τιμής μικτού περιθωρίου, καθώς και μειωμένης τιμής μικτού περιθωρίου κέρδους για μια σειρά από προϊόντα (οι διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4986/2022), χωρίς, όμως, να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι οι τιμές αυτές δεν αποτελούν πραγματικό κέρδος για την επιχείρηση.

– Όταν το προηγούμενο έτος κάποιος ελεγχόμενος κωδικός δεν είχε πωλήσεις, η ΔΙΜΕΑ παίρνει για σύγκριση το Μικτό Περιθώριο κέρδους της εταιρείας από τις οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να συγκριθεί η κερδοφορία ενός κωδικού με τη συνολική κερδοφορία μίας εταιρείας, είναι ανόμοια μεγέθη, αφού για την εξεύρεση του μικτού περιθωρίου κέρδους του συνόλου του έτους μιας εταιρείας, λαμβάνονται υπ’ όψιν και άλλα μεγέθη, που σχετίζονται με τα λειτουργικά κόστη αυτής.

– Η σύγκριση του μικτού περιθωρίου κέρδους προϊόντων σε χρονικές περιόδους μικρότερες του έτους οδηγεί σε στρεβλά συμπεράσματα. Μόνο με περίοδο αναφοράς ενός ακεραίου έτους μπορεί με ασφάλεια να βγει συμπέρασμα. Και αυτό γιατί στη λειτουργία της αγοράς λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους, προωθητικές ενέργειες οι οποίες επηρεάζουν τόσο την τελική τιμή πώλησης όσο και το κόστος των προϊόντων.

– Ως βάση υπολογισμού του προστίμου, λαμβάνονται υπ’ όψιν όχι μόνο τα προϊόντα που έχουν πουληθεί, αλλά και τα αποθέματα, με συνέπεια να επιβάλλεται πρόστιμο και για εμπορεύματα, που ακόμη δεν έχουν πωληθεί και απλά εικάζεται ότι έχουν ήδη πουληθεί και η εταιρεία έχει ήδη αποκομίσει το όφελος”.

Τι απαντά η “Κρητικός”

“Το πρόστιμο των 9.330€, που επιβλήθηκε στην εταιρία μας και ανακοινώθηκε σήμερα 16/02/2023, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  αφορά τέσσερα προϊόντα (δύο προϊόντα ψωμιού, ένα προϊόν από νωπές φτερούγες κοτόπουλου καθώς και ένα προϊόν με καρδιές μπακαλιάρου κατεψυγμένες)”, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός.

Και συνεχίζει: “Το σημαντικότερο όλων είναι  ότι δεν επιβλήθηκε το πρόστιμο λόγω αισχροκέρδειας σε βάρος του καταναλωτή από την πώληση αυτών των προϊόντων, διότι αφενός η εταιρία μας διέθετε τα προϊόντα αυτά στην ίδια λιανική τιμή πώλησης που επωλούντο εκείνο το διάστημα και στην υπόλοιπη αγορά του λιανεμπορίου και αφετέρου διότι τα διέθετε για πρώτη φορά κατά την περίοδο του ελέγχου.

Το πρόστιμο αυτό επιβλήθηκε κατ’ εφαρμογή του παράδοξου και εκτός οικονομικής και εμπορικής λογικής  υπολογισμού που προβλέπει η υπουργική απόφαση 95216/2022 αρθ.5 παρ.8 σύμφωνα με την οποία όταν απουσιάζουν συγκριτικά στοιχεία  από προηγούμενη περίοδο πωλήσεως του συγκεκριμένου προϊόντος, να λαμβάνεται ως υποχρεωτικό περιθώριο κέρδους το μέσο περιθώριο κέρδους του κύκλου εργασιών της εταιρίας του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

Ο τρόπος αυτός υπολογισμού οδηγεί σε παράλογα και αυθαίρετα για την λειτουργία μιας εταιρίας συμπεράσματα, δεδομένου ότι το μέσο περιθώριο κέρδους του κύκλου εργασιών της εταιρίας διαμορφώνεται  από είδη τα οποία υπερβαίνουν αυτό ή υπολείπονται αυτού, καθώς και από άλλες δαπάνες. Επομένως είναι απόλυτα λανθασμένο να συγκρίνεται η κερδοφορία ενός είδους με την συνολική κερδοφορία της εταιρίας που προκύπτει από ένα μίγμα δραστηριοτήτων (όπως χονδρικές και λιανικές πωλήσεις) με τελείως διαφορετικά λειτουργικά έξοδα.

Με αυτά τα δεδομένα η εταιρία μας επιφυλάσσεται να αμφισβητήσει τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα του προστίμου ασκώντας κάθε ένδικο μέσο.

Σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε κάθε μέρα δίπλα στους καταναλωτές με τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να εξασφαλίζουμε τις καλύτερες δυνατές τιμές, να διατηρούμε ένα ισχυρό πλάνο προωθητικών ενεργειών σε όλα τα είδη του νοικοκυριού κάθε μέρα και για όλο τον χρόνο. Παράλληλα με προσήλωση θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης  “το καλάθι του νοικοκυριού” με φθηνά, ποιοτικά και λειτουργικά προϊόντα”, καταλήγει η εταιρεία.

Υπουργείο: Για παραβίαση του περιθωρίου κέρδους

Στην επιβολή προστίμων προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης κατά συγκεκριμένων αλυσίδων σούπερ μάρκετ για παραβίαση του περιθωρίου κέρδους σε επίπεδα άνω του επιτρεπτού από τον νόμο για την αισχροκέρδια αλλά και σε παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας για διαφορετική τιμή στο ράφι και διαφορετική τιμή στο ταμείο.

Η παραβίαση σε μία από τις αλυσίδες αφορούσε στην παραβίαση του περιθωρίου κέρδους για προϊόντα και εντός αλλά και εντός καλαθιού. Κάλεσε όλες τις αλυσίδες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές κατά την τρέχουσα περίοδο του υψηλού πληθωρισμού. “Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε μέχρι τέλους τα δικαιώματα των καταναλωτών”, σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ποιες επιχειρήσεις επιβλήθηκαν τα πρόστιμα

Το υπουργείο ανακοίνωσε τα ονόματα των εταιρειών στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα δεδομένου ότι είτε κάποιες αλυσίδες επιβαρύνθηκαν με ποινή άνω των 50.000 οπότε ο νόμος προβλέπει την δημοσιοποίηση των ονομάτων τους, ενώ και σε περιπτώσεις που τα πρόστιμα ήταν κάτω των 50.000 ευρώ, ανακοινώθηκαν επίσης διότι οι επιχειρήσεις ήταν υπότροπες σε παλαιότερες παραβάσεις.

Το πρώτο πρόστιμο ήταν 319.900 ευρώ και αφορούσε στην ΑΒ Βασιλόπουλος και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πρόστιμο σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Το δεύτερο πρόστιμο παρά το γεγονός ότι είναι κάτω από τις 50.000 ευρώ αφορά στη Lidl Ελλάς και είναι ύψους 26.880 ευρώ και ανακοινώνεται επειδή είναι υπότροπη η εταιρεία. Το τρίτο πρόστιμο είναι ύψους 21.397 ευρώ και αφορά στη Γαλαξίας. Το τελευταίο είναι 9.380 ευρώ στην Κρητικός.

Επίσης έγιναν συστάσεις και επιβολή προστίμων σε άλλες εταιρείες, τα ονόματα των οποίων δεν ανακοινώνονται διότι δεν είναι υπότροπες και δεν υπερβαίνουν τα πρόστιμα το ποσό των 50.000 ευρώ.

Πόσα προϊόντα εντοπίστηκαν σε κάθε αλυσίδα

Στην περίπτωση της ΑΒ Βασιλόπουλος το πρόστιμο αφορούσε για παραβάσεις σε 23 κωδικούς. Από αυτούς οι 7 ήταν στο καλάθι και οι υπόλοιποι εκτός καλαθιού. Ως προς τη Lidl, το πρόστιμο επιβλήθηκε για παραβάσεις σε 1 προϊόν. Στον Γαλαξία οι παραβιάσεις αφορούσαν 5 κωδικούς, στον Κρητικό 4 και στη Lidl 1. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, σε όλες τις περιπτώσεις τα πρόστιμα δεν αποτελούν ένδειξη γενικευμένης ασιχροκέρδειας.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των ελέγχων εντοπίστηκαν και 37 παραβάσεις για διαφορά τιμής μεταξύ ραφιού και ταμειακής μηχανής.

Σημειώνεται ότι ήδη όσα πρόστιμα έχουν επιβληθεί από την ΔΙΜΕΑ σε σούπερ μάρκετ, έχουν εισπραχθεί.

Στο 13,9% των ελεγχόμενων προϊόντων τα φαινόμενα παραβατικότητας

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), Χαράλαμπο Μελισσινό, πραγματοποιήθηκαν συγκριτικοί έλεγχοι σε ομοειδή προϊόντα. Τα 2/3 της παραβατικότητας αφορούν σε προϊόντα εντός καλαθιού και εκτός καλαθιού καταγράφηκε το 1/3 των παραβατικών φαινομένων. Από τους κωδικούς που εξετάστηκαν από την ΔΙΜΕΑ προκύπτει παραβατικότητα στο 13,9% των εξεταζόμενων κωδικών.

Το πρόστιμο σε περίπτωση παράβασης προέρχεται από διπλασιασμό του ποσού που εισέπραξε αισχροκερδώντας, ενώ εάν μία αλυσίδα είναι υπότροπη το ποσό του προστίμου είναι το τετραπλάσιο του πόστου που εισέπραξε μία αλυσίδα αισχροκερδώντας.